Zoekresultaten  1-20 van de 1.698 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Beroepsonderwijsverwijder
 • Antwoorden vragen agenda geannoteerde agenda OJCS Raad 29 februari en 1 maart 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen over de geannoteerde agenda van de informele Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) (onderwijs) van 29 februari en 1 maart 2024. Daarnaast gingen de vragen over het fiche Aanbeveling leermobiliteitsmogelijkheden en de brief over de Voortgang onderhandelingen verordening mediavrijheid. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

 • 31524, nr. 601 - Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

  Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over het Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) mbo: Samen gericht opleiden voor wendbare vakmensen (Kamerstuk 31524-590)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Tweede Kamerdiscussie over burgerschap in het mbo

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Eerste Kamer over de uitkomsten van de discussie met de Tweede Kamer over het adviesrapport 'Burgerschapsonderwijs in een veranderende samenleving'. Het rapport gaat over het vak burgerschap in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

 • Antwoorden op feitelijke vragen over het Interdepartementaal beleidsonderzoek mbo

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op feitelijke vragen over het 'Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) mbo: Samen gericht opleiden voor wendbare vakmensen'. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

 • Uitstelbrief antwoorden vragen Reparatiewet OCW 20##

  Minister Dijkgraaf (OCW) stelt de toezending uit van de antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20##. Het wetsvoorstel gaat over de wijziging van wetten in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Het gaat met name over wetsvoorstellen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap.

 • 31524, nr. 600 - Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

  Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Brief Algemene Rekenkamer; Rapport 'Op weg naar gelijke kansen in het middelbaar beroepsonderwijs. Deel 2: Wat zeggen data en praktijk?'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31524, nr. 599 - Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

  Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over uitzonderingen mogelijk maken zodat een bekostigde praktijkonderwijsschool voor examinering en diplomering mag samenwerken met een niet-bekostigde mbo-instelling (t.v.v. 31524-598)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31524, nr. 598 - Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

  Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Motie; Motie van het lid Westerveld c.s. over uitzonderingen mogelijk maken zodat een bekostigde praktijkonderwijsschool voor examinering en diplomering mag samenwerken met een niet-bekostigde mbo-instelling

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op eindadvies Platform Perspectief Jongeren

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het 'Eindadvies Platform Perspectief Jongeren'. In het eindadvies gaat het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) in op de meerwaarde van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor het onderwijs tijdens de coronapandemie. De ministers geven hun reactie op het advies.

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift reactie op brief over borging en financiering onderwijsroute

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer een afschrift van de reactiebrief op de brief van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland. Deze ging over de borging en financiering van de onderwijsroute.

 • Kamerbrief met reactie op onderzoeksrapport over het beleid van mbo-instellingen rond stagediscriminatie

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Beleid van mboinstellingen rond stagediscriminatie' van de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport gaat over onderzoek naar het beleid van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) rond stagediscriminatie. Hij geeft zijn reactie op het rapport.

 • 31524, nr. 597 - Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

  Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Brief regering; Onderzoeksrapport van de Inspectie van het Onderwijs over het beleid van mboinstellingen rond stagediscriminatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij briefadvies Onderwijsraad toekomstverkenning mbo, ho en wetenschap

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het briefadvies van de Onderwijsraad naar aanleiding van de toekomstverkenning middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs (ho) en wetenschap.

 • Kamerbrief bij cijfers dossiers vertrouwensinspecteurs 2022-2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het cijferoverzicht van de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs over seksueel grensoverschrijdend gedrag, psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering in het onderwijs. Het gaat om het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho). Het gaat om het schooljaar 2022-2023. Zij bespreken de cijfers en gaan in op verdere maatregelen.

 • 31524;31288, nr. 596 - Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

  Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Brief regering; Briefadvies van de Onderwijsraad naar aanleiding van detoekomstverkenning mbo, ho en wetenschap

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief EK nahang wijziging Uitvoeringsbesluit WEB

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste Kamer het Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs). Het gaat om het instellen van een afzonderlijk landelijk beschikbaar budget en rijksbijdragedeel voor de basisberoepsopleiding. Hij gaat daarbij in op de nahangprocedure. Eenzelfde brief heeft hij naar de Tweede Kamer gestuurd.

 • 31524, nr. A;594 - Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

  Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Brief regering; Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met het instellen van een afzonderlijk landelijk beschikbaar budget en rijksbijdragedeel voor de basisberoepsopleiding

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht over jongeren die zonder diploma stoppen met school

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Elk jaar stoppen tienduizenden jongeren zonder diploma met school'. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinksPvdA) had de vragen gesteld.

 • 31524, nr. B;595 - Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

  Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bij het Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met het instellen van een afzonderlijk landelijk beschikbaar budget en rijksbijdragedeel voor de basisberoepsopleiding

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brieven over een Deltaplan lerarentekort

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) reageren op 2 brieven van verschillende onderwijsorganisaties. De brieven gaan over de oproep tot een Deltaplan Lerarentekort en het verzoek om een rijksbijdrage te realiseren voor een sectorale stagevergoedingsregeling. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had om een reactie verzocht op beide brieven.