Zoekresultaten  1-10 van de 2.398 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Beroepsonderwijsverwijder
 • Aanpak Stagediscriminatie voor mbo-scholen

  De checklist en de toolbox zijn ontwikkeld voor mbo-scholen om hen te ondersteunen in het ontwikkelen van een aanpak tegen stagediscriminatie, op basis van de afspraken in het stagepact MBO 2023-2027. De toolbox is een overzicht met effectieve interventies, tips en voorbeelden.

 • Aanpak Stagediscriminatie voor mbo-scholen - Checklist voor mbo-scholen voor aanpak stagediscriminatie

  De checklist en de toolbox zijn ontwikkeld voor mbo-scholen om hen te ondersteunen in het ontwikkelen van een aanpak tegen stagediscriminatie, op basis van de afspraken in het stagepact MBO 2023-2027. De toolbox is een overzicht met effectieve interventies, tips en voorbeelden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak Stagediscriminatie voor mbo-scholen - Toolbox voor mbo-scholen voor aanpak stagediscriminatie

  De checklist en de toolbox zijn ontwikkeld voor mbo-scholen om hen te ondersteunen in het ontwikkelen van een aanpak tegen stagediscriminatie, op basis van de afspraken in het stagepact MBO 2023-2027. De toolbox is een overzicht met effectieve interventies, tips en voorbeelden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over evaluatie Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluatie Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2022. Hij stuurt het rapport mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoringsrapportage beoordeling aanvragen studiejaar 2021/2022 in 2022 Subsidieregeling praktijkleren

  De monitoringsrapportage geeft inzicht in het aantal ingediende en beoordeelde aanvragen voor subsidies voor praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen bij bedrijven. Het gaat om het studiejaar 2021/2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handhavingscontroles Subsidieregeling praktijkleren 2020-2021

  De rapportage geeft de uitkomsten weer van de handhavingscontroles die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in 2022 heeft uitgevoerd bij bedrijven die gebruik maakten van de Subsidieregeling Praktijkleren. De rapportage vergelijkt de resultaten met de handhavingscontroles in de 4 studiejaren daarvoor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Subsidieregeling praktijkleren 2019-2022 Eindrapport

  Het rapport evalueert de uitvoering, doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de Subsidieregeling Praktijkleren over de periode 2019-2022  Het bevat aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de Subsidieregeling praktijkleren in Europees en Caribisch Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies inzet structurele middelen Sterk Techniekonderwijs

  Advies van de commissie Sterk Techniekonderwijs (STO) over de inzet van middelen voor versterking van het technisch onderwijs. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang versterking technisch onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) meldt in een brief aan de Tweede Kamer de voortgang van het programma om het technisch onderwijs te versterken (programma Sterk Techniekonderwijs; STO).

  Bekijk document gepubliceerd op