Zoekresultaten  1-20 van de 6.217 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Beroepsonderwijsverwijder
Thema: Hoger onderwijsverwijder
 • Het artikel "Ik bied u mijn oudere handen aan het bed. Maar waarom moet ik dan opnieuw leren rekenen"

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief antwoorden vragen Reparatiewet OCW 20##

  Minister Dijkgraaf (OCW) stelt de toezending uit van de antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Reparatiewet OCW 20##. Het wetsvoorstel gaat over de wijziging van wetten in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen. Het gaat met name over wetsvoorstellen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap.

 • Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden vragen Reparatiewet OCW 20##

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Slotconclusies november 2023 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aruba Curaçao Sint Maarten en Nederland

  Het document bevat de slotconclusies van het jaarlijkse Ministerieel Vierlandenoverleg (M4LO) tussen de ministers van onderwijs, cultuur en wetenschap van de 4 landen binnen het Koninkrijk: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. Het overleg vond plaats in november 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vierlandenoverleg OCW november 2023

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over het jaarlijkse Ministerieel Vierlandenoverleg (M4LO) tussen de ministers van onderwijs, cultuur en wetenschap van de 4 landen binnen het Koninkrijk .

 • Beslisnota bij Kamerbrief over vierlandenoverleg OCW november 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31524, nr. 600 - Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

  Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Brief Algemene Rekenkamer; Rapport 'Op weg naar gelijke kansen in het middelbaar beroepsonderwijs. Deel 2: Wat zeggen data en praktijk?'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ondezoek naar selectie in het hoger onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de onderbouwing van selectieprocedures voor het hoger onderwijs. Hij gaat in op de belangrijkste bevindingen van de inspectie en wat instellingen kunnen doen om kansengelijkheid in selectieprocedures te verbeteren. Daarnaast gaat hij in op enkele acties voor instellingen om kansengelijkheid in selectieprocedures te bevorderen.

 • 31524, nr. 599 - Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

  Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over uitzonderingen mogelijk maken zodat een bekostigde praktijkonderwijsschool voor examinering en diplomering mag samenwerken met een niet-bekostigde mbo-instelling (t.v.v. 31524-598)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering motie Gerkens over digitale geletterdheid op lerarenopleidingen

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op de motie van het Eerste Kamerlid Gerkens (SP). De motie verzoekt de regering om de besturen van de lerarenopleidingen op te roepen om een ambitie voor digitale geletterdheid op lerarenopleidingen op landelijk niveau te ontwikkelen.

 • Kamerbrief met beleidsreactie op eindadvies Platform Perspectief Jongeren

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het 'Eindadvies Platform Perspectief Jongeren'. In het eindadvies gaat het Platform Perspectief Jongeren (PPJ) in op de meerwaarde van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor het onderwijs tijdens de coronapandemie. De ministers geven hun reactie op het advies.

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift reactie op brief over borging en financiering onderwijsroute

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer een afschrift van de reactiebrief op de brief van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland. Deze ging over de borging en financiering van de onderwijsroute.

 • Beslisnota's bij Kamerbrief over ondezoek naar selectie in het hoger onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het CPB-rapport 'De relatie tussen de arbeidsmarkt en studie-inschrijvingen'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met geannoteerde agenda informele OJCS-Raad 29 februari en 1 maart

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

 • 36454, nr. 7 - Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij verkenning problematiek zorgopleidingen Caribische studenten

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten'. Hij gaat in op de achtergrond van de verkenning. Hij verwacht dat hij zijn beleidsreactie in het voorjaar van 2024 kan geven.

 • 31524, nr. 598 - Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

  Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Motie; Motie van het lid Westerveld c.s. over uitzonderingen mogelijk maken zodat een bekostigde praktijkonderwijsschool voor examinering en diplomering mag samenwerken met een niet-bekostigde mbo-instelling

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dossiers vertrouwensinspecteurs in het onderwijs Schooljaar 2022-2023

  Het document bevat het cijferoverzicht van de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs over seksueel grensoverschrijdend gedrag, psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering in het onderwijs. Het gaat om het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho). Het gaat om het schooljaar 2022-2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij cijfers dossiers vertrouwensinspecteurs 2022-2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het cijferoverzicht van de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs over seksueel grensoverschrijdend gedrag, psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering in het onderwijs. Het gaat om het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho). Het gaat om het schooljaar 2022-2023. Zij bespreken de cijfers en gaan in op verdere maatregelen.