Zoekresultaten  1-10 van de 404 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
 • Advies RvS wetsvoorstel Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs

  Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor implementatie en besteding gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid ve-aanbieders

  De infographic geeft een beeld van de 4e meting (najaar 2022) voor 2 nieuwe eisen voor de voorschoolse educatie (ve). Het gaat om een aanbod van (minimaal) 960 uur ve voor doelgroeppeuters (2,5 tot 4 jaar) en de urennorm voor de inzet van pedagogische beleidsmedewerkers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor besteding GOAB 2020 en 2021

  De infographic geeft een overzicht van de resultaten van de 2e meting van het bestedingsonderzoek van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestedingsonderzoek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2020-2021

  Het rapport gaat over de 2e en 3e meting van de bestedingen voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor implementatie en besteding gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid

  De infographic geeft een beeld van de 4e meting (najaar 2022) voor de  invoering en besteding van gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussentijds rapport EVENING maart 2023

  2e tussenrapport van het landelijk EVENING project. Het rapport presenteert de resultaten van de kwaliteitsobservaties van de 2e meetronde (najaar 2021 en 2022) en bevindingen uit de vragenlijsten die pedagogisch medewerkers en locatie- of regiomanagers hebben ingevuld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Technische kwaliteitsmeting voorschoolse educatie

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Het is het technisch rapport van het themaonderzoek 'Kwaliteitsmeting voorschoolse educatie 2022'. Het onderzoek is een vervolg op het themaonderzoek 'Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie in Nederland: rapport meting vve 2019'. Het rapport bevat een vergelijking tussen de resultaten van beide onderzoeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wachtlijsten binnen het Gespecialiseerd Onderwijs

  Het rapport bevat de resultaten van een enquête over de wachtlijsten in het gespecialiseerd onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vijf praktijkvoorbeelden in de voorschoolse educatie: zijn er relaties tussen financiën en uitvoering?

  Het rapport is een bijlage bij meting 4 van de Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB). Deze monitor volgt de besteding van het nieuwe budget voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab). De bijlage gaat over 5 praktijkvoorbeelden in 5 gemeenten. De praktijkvoorbeelden gaan over de relatie tussen de financiën en subsidiëring van aanbieders van voorschoolse educatie (ve) door gemeenten en de toegankelijkheid, het doelgroepbereik, het aanbod, de kwaliteit en de opbrengsten van ve bij de aanbieders.

  Bekijk document gepubliceerd op