Zoekresultaten  1-20 van de 2.200 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over grote stroom aan nieuwe leerlingen op internationale scholen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Grote stroom aan nieuwe leerlingen op internationale scholen levert problemen op'. Het Tweede Kamerlid Becker (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat kunstacademies steeds internationaler worden

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Kunstacademies zijn steeds internationaler'. Het Tweede Kamerlid Peters (CDA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over bekostiging nevenvestigingen in het speciaal onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de bekostiging van nevenvestigingen in het speciaal onderwijs en de mogelijkheden voor het stichten van nieuwe nevenvestigingen. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op burgerbrief over havo onderwijs op het vso

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op een burgerbrief over de inhoud van de havo-opleiding op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en de beperkte schooltijd/lesuren. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 678 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van de leden Peters en Kwint over digitale geletterdheid niet onder de basisvaardigheden laten vallen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 681 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Van Meenen over geen stappen nemen naar een permanente curriculumcommissie voordat het huidige proces is afgerond en geëvalueerd

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 680 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Van Meenen over de middelen voor basisvaardigheden alleen inzetten voor taal en rekenen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 672 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Paul c.s. over bewezen ineffectieve lesmethodes terugdringen en bewezen effectieve lesmethodes stimuleren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 675 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Kwint over afwegen of een permanente curriculumcommissie moet worden samengevoegd met het CvTE tot een rijksinstituut voor curriculum en toetsing

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 677 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Peters over leiderschap tonen en ervoor zorgen dat het masterplan gedragen wordt door de hele sector

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 674 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van de leden Kwint en Westerveld over bij de verkenning naar een leven lang leren expliciet terugkomen op het plan voor een publiek bij- en nascholingsinstituut

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 679 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Westerveld over zich inzetten voor onderwijs in andere streektalen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 676 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van de leden Kwint en Paul over vóór Prinsjesdag in overleg treden met de lerarenopleidingen over het curriculum en de basisvaardigheden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 673 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Beertema c.s. over verkennen hoe in het voortgezet onderwijs een voldoende voor Nederlands een voorwaarde kan worden voor het behalen van een diploma

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van aanpak monitoring en evaluatie Masterplan basisvaardigheden

  Plan van aanpak voor de monitoring en evaluatie van het Masterplan basisvaardigheden. Het Masterplan moet de lees-, schrijf-, reken- en digitale vaardigheden van kinderen en jongeren verbeteren in het funderend onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over doelen en voortgang Masterplan basisvaardigheden funderend onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de doelen, streefwaarden, voortgang en uitvoering van het Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs). Dit Masterplan moet de lees-, schrijf-, reken- en digitale vaardigheden van kinderen en jongeren verbeteren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over bekostiging nevenvestigingen in het speciaal onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • aanvraag gesprek bij voortijdig schoolverlaten

  Let op: dit formulier is niet bedoeld voor jongeren om zich aan te melden voor hulp en is niet gekoppeld aan de doorstroompunten.  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt de mening van jongeren erg belangrijk. Wij hebben deze input nodig om het onderwijs en de samenleving beter te maken. We zijn specifiek op zoek naar jongeren zonder startkwalificatie die de keuze hebben gemaakt om te stoppen met hun opleiding. Wij willen graag een open gesprek voeren over jouw ervaringen, de keuze om te stoppen, hoe het nu met je gaat en wat je zou willen doen in de toekomst. Ben jij een jongeren zonder startkwalificatie die is gestopt met zijn opleiding en ben je geïnteresseerd in het voeren van een open gesprek, vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je kunnen opnemen. 

 • Kamerbrief over de Staat van het Onderwijs 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Eerste Kamer over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de Staat van het Onderwijs 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren. 

  Bekijk document gepubliceerd op