Zoekresultaten  1-50 van de 2.189 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
 • 31293, nr. 678 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van de leden Peters en Kwint over digitale geletterdheid niet onder de basisvaardigheden laten vallen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 681 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Van Meenen over geen stappen nemen naar een permanente curriculumcommissie voordat het huidige proces is afgerond en geëvalueerd

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 680 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Van Meenen over de middelen voor basisvaardigheden alleen inzetten voor taal en rekenen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 672 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Paul c.s. over bewezen ineffectieve lesmethodes terugdringen en bewezen effectieve lesmethodes stimuleren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 675 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Kwint over afwegen of een permanente curriculumcommissie moet worden samengevoegd met het CvTE tot een rijksinstituut voor curriculum en toetsing

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 677 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Peters over leiderschap tonen en ervoor zorgen dat het masterplan gedragen wordt door de hele sector

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 674 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van de leden Kwint en Westerveld over bij de verkenning naar een leven lang leren expliciet terugkomen op het plan voor een publiek bij- en nascholingsinstituut

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 679 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Westerveld over zich inzetten voor onderwijs in andere streektalen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 676 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van de leden Kwint en Paul over vóór Prinsjesdag in overleg treden met de lerarenopleidingen over het curriculum en de basisvaardigheden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 673 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Beertema c.s. over verkennen hoe in het voortgezet onderwijs een voldoende voor Nederlands een voorwaarde kan worden voor het behalen van een diploma

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van aanpak monitoring en evaluatie Masterplan basisvaardigheden

  Plan van aanpak voor de monitoring en evaluatie van het Masterplan basisvaardigheden. Het Masterplan moet de lees-, schrijf-, reken- en digitale vaardigheden van kinderen en jongeren verbeteren in het funderend onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over doelen en voortgang Masterplan basisvaardigheden funderend onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de doelen, streefwaarden, voortgang en uitvoering van het Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs). Dit Masterplan moet de lees-, schrijf-, reken- en digitale vaardigheden van kinderen en jongeren verbeteren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • aanvraag gesprek bij voortijdig schoolverlaten

  Let op: dit formulier is niet bedoeld voor jongeren om zich aan te melden voor hulp en is niet gekoppeld aan de doorstroompunten.  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt de mening van jongeren erg belangrijk. Wij hebben deze input nodig om het onderwijs en de samenleving beter te maken. We zijn specifiek op zoek naar jongeren zonder startkwalificatie die de keuze hebben gemaakt om te stoppen met hun opleiding. Wij willen graag een open gesprek voeren over jouw ervaringen, de keuze om te stoppen, hoe het nu met je gaat en wat je zou willen doen in de toekomst. Ben jij een jongeren zonder startkwalificatie die is gestopt met zijn opleiding en ben je geïnteresseerd in het voeren van een open gesprek, vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je kunnen opnemen. 

 • Kamerbrief over de Staat van het Onderwijs 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Eerste Kamer over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de Staat van het Onderwijs 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van het Onderwijs 2023

  De Staat van het Onderwijs is het jaarlijkse verslag van de Inspectie van het Onderwijs over wat er goed gaat in het onderwijs en waar verbeterpunten liggen. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opdrachtbrief SLO werven kerndoelenteams

  SLO heeft de formele opdracht gekregen voor de start van het werven van de kerndoelenteams voor Engels, andere moderne vreemde talen, Mens en Maatschappij, Mens en Natuur, Bewegen en Sport, en Kunst en Cultuur. In de zomer van 2023 levert SLO de bijgestelde kerndoelen Nederlands en Rekenen/Wiskunde voor het primair onderwijs en onderbouw vo. Na de zomer van 2022 zijn in opdracht van SLO twee kerndoelenteams gestart met het ontwikkelen van kerndoelen voor Burgerschap en Digitale Geletterdheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief over doelen en voortgang Masterplan basisvaardigheden funderend onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Kamerbrief Beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen die hij wil nemen in verband met de internationalisering van het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen die hij wil nemen in verband met de internationalisering van het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voornemen intrekken wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Eerste Kamer over zijn voornemen om het wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid in te trekken. Een brief aan de Tweede Kamer met nadere uitleg stuurt hij mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over ambtsberichten Inspectie betreffende Scholen voor Persoonlijk VO

  Besluit op een verzoek om informatie over de Scholen voor Persoonlijk VO (voormalig SvPO). Specifiek om de ambtsberichten die de Inspectie heeft opgesteld met betrekking tot de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs vanaf 28 januari 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over ambtsberichten Inspectie betreffende Scholen voor Persoonlijk VO - Documenten bij Woo-besluit Scholen voor Persoonlijk VO

  Besluit op een verzoek om informatie over de Scholen voor Persoonlijk VO (voormalig SvPO). Specifiek om de ambtsberichten die de Inspectie heeft opgesteld met betrekking tot de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs vanaf 28 januari 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over ambtsberichten Inspectie betreffende Scholen voor Persoonlijk VO - Lijst van documenten bij Woo-besluit Scholen voor Persoonlijk VO

  Besluit op een verzoek om informatie over de Scholen voor Persoonlijk VO (voormalig SvPO). Specifiek om de ambtsberichten die de Inspectie heeft opgesteld met betrekking tot de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs vanaf 28 januari 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over ambtsberichten Inspectie betreffende Scholen voor Persoonlijk VO - Besluit Woo-verzoek ambtsberichten SvPO.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de Scholen voor Persoonlijk VO (voormalig SvPO). Specifiek om de ambtsberichten die de Inspectie heeft opgesteld met betrekking tot de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs vanaf 28 januari 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken verbeterplan Google Workspace for Education

  De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van het verbeterplan voor privacyrisico's van Google Workspace for Education en de nieuwe afspraken met Google. Zij sturen een afschrift mee van de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de borging van privacy in het onderwijs bij Google-producten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 668 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over de predicaten "goed" en "excellent" afschaffen in het inspectiekader (Kamerstuk 36200-VIII-188)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 667 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Afschrift brief aan Gemeente Leudal inzake de continuïteit van het primair onderwijs te Buggenum

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over de Staat van het Onderwijs 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van het lid Van Beukering-Huijbregts over ‘Vanaf morgen weer subsidie voor opleiding, maar niet als je boa wil worden’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Plan Veilig Digitaal Funderend Onderwijs

  Besluit op een verzoek om informatie over het Plan Veilig Digitaal Funderend Onderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

 • Besluit op Woo-verzoek over Plan Veilig Digitaal Funderend Onderwijs - Inventarislijst bij Woo-verzoek over Plan Veilig Digitaal Funderend Onderwijs

  Besluit op een verzoek om informatie over het Plan Veilig Digitaal Funderend Onderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Plan Veilig Digitaal Funderend Onderwijs - Woo-verzoek over Plan Veilig Digitaal Funderend Onderwijs.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over het Plan Veilig Digitaal Funderend Onderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Plan Veilig Digitaal Funderend Onderwijs - Bijlagen bij Woo-verzoek over Plan Veilig Digitaal Funderend Onderwijs

  Besluit op een verzoek om informatie over het Plan Veilig Digitaal Funderend Onderwijs. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief over voornemen intrekken wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 462 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Westerveld en De Hoop over bij de verdere uitwerking van de werkagenda inclusief onderwijs gedetailleerd beschrijven hoeveel elke actielijn en maatregel gaat kosten (t.v.v. 31497-454)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden op 2 sets Kamervragen over loyaliteitsverklaringen bij Chinese promovendi

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op 2 sets Kamervragen over loyaliteitsverklaringen bij Chinese promovendi

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Chinese students signing 'loyalty' pledges before arrival in Sweden'. Het Tweede Kamerlid Van der Woude (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 453 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Motie; Motie van het lid Beertema over verdere experimenten met nog inclusiever onderwijs voorlopig staken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 454 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Motie; Motie van de leden Westerveld en De Hoop over bij de verdere uitwerking van de werkagenda inclusief onderwijs gedetailleerd beschrijven hoeveel elke actielijn en maatregel gaat kosten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 452 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Motie; Motie van het lid Beertema over expertise, bezwaarprocedures, doorzettingsmacht en een ombudsfunctie onderbrengen binnen de samenwerkingsverbanden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 460 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Motie; Motie van het lid Van Meenen over het formuleren van de contouren van een wet inclusief onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 458 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Motie; Motie van het lid De Hoop over de oplossingen voor obstakels binnen de financiering van zorg in onderwijstijd verder doortrekken naar de clusters 1 en 2 en het reguliere onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 459 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Motie; Motie van de leden Van Meenen en Paul over onderzoek naar het aanmerken van voltijdhoogbegaafdenonderwijs als speciaal onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 455 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Motie; Motie van het lid Westerveld c.s. over extra middelen ook inzetten voor thuiszitters en kinderen met een beperking

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Passend onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 461 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Motie; Motie van de leden Peters en Bisschop over dyslexieverklaringen slechts verstrekken aan leerlingen met EED

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 457 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Motie; Motie van de leden Bisschop en Peters over het met twee jaar verlengen van het actieplan voor de afbouw van bovenmatige reserves van samenwerkingsverbanden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 456 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Motie; Motie van de leden Kwint en Westerveld over met samenwerkingsverbanden onderzoeken hoe ondersteuningsaanvragen sneller kunnen worden toegekend

  Bekijk document gepubliceerd op