Zoekresultaten  1-12 van de 12 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen weekverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
 • Contouren Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035

  Het rapport beschrijft de ambities, acties en maatregelen voor de Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035. Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de 'Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035'. Het gaat om onderwijs waarbij kinderen met en zonder beperking of ziekte samen naar school gaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reacties op rapporten taal-, reken- en leesvaardigheid

  De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Eerste Kamer een beleidsreactie op het advies 'Taal en rekenen in het vizier' van de Onderwijsraad, en een reactie op het rapport 'Peil.Leesvaardigheid' van de Inspectie voor het Onderwijs. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) en minister Adriaansens (EZK) geven antwoord op vragen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Tweede Kamerleden Dekker-Abdulaziz en Van Meenen (beiden D66) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reacties op rapporten taal-, reken- en leesvaardigheid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief over visie Kansengelijkheid funderend onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Eerste en Tweede Kamer over maatregelen om de kansengelijkheid te bevorderen in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangrapportage 2022 Gelijke Kansen Alliantie

  De voortgangsrapportage geeft de opbrengsten weer van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) voor het onderwijs in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamer brief over visie Kansengelijkheid funderend onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Eerste en Tweede Kamer over maatregelen om de kansengelijkheid te bevorderen in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Visie Kansengelijkheid funderend onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Pamflet Jongeren Wij willen inclusief onderwijs

  Het pamflet gaat over de uitkomst van de jongerensessie van 16 december 2022 met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).  De jongeren vertelden wat zij belangrijk vonden bij inclusief onderwijs. Het gaat om onderwijs waarbij kinderen met en zonder beperking of ziekte samen naar school gaan.

  Bekijk document gepubliceerd op