Zoekresultaten  1-10 van de 1.248 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
 • 31293, nr. 657 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid De Hoop over in het Masterplan basisvaardigheden afrekenbare doelen vastleggen voor verbeterde beheersing van taal en rekenen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang meldpunt sociale veiligheid

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweee Kamer over de vortgang van enkele maatregelen voor het meldpunt sociale veiligheid in het onderwijs. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitwerking plan van aanpak hoogbegaafdheid

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over maatregelen om het onderwijs aan hoogbegaafden te verbeteren. Hij stuurt 2 rapporten mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor extra voorzieningen Staatsexamens VSO 2022

  Rapport van het Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO). Het rapport bevat cijfers uit 2022 over problemen van staatsexamenkandidaten uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die speciale voorzieningen bij het examen hadden aangevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de stand van zaken van uitvoeren acties leerlingenvervoer

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de Monitor Leerlingenvervoer. Daarnaast geeft hij een update over verschillende aangenomen moties en toezeggingen. Tot slot stuurt hij de Kamer diverse onderzoeken en jaarrapportages. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief stand van zaken uitvoering motie Verbeteragenda staatsexamens vo

  Afschrift van de brief van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) aan minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). De brief gaat over de uitvoering van de extra voorzieningen voor staatsexamens voortgezet onderwijs (vo) in 2022. Daarnaast gaat de brief over de uitvoering van de Verbeteragenda staatsexamens vo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het initiatief Agora Underground

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs)  geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het Roermondse initiatief 'Agora Underground' om een digitale school te beginnen. Het Tweede Kamerlid Paul (VVD) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aan de Eerste Kamer - Aanbiedingsbrief Vrij en veilig onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Eerste Kamer 2 afschriften van Kamerbrieven over Vrij en veilig onderwijs. Het gaat om van 4 maart 2022 en de brief Vrij en veilig onderwijs van 18 november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport over ervaringen en aanpak van pestgedrag tegenover lhbtiq+ jongeren in het voortgezet onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Ervaringen en aanpak van pestgedrag tegenover lhbtiq+ jongeren in het voortgezet onderwijs'. Zij gaan in op het belang van het onderzoek. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op moties en vragen internationale studenten

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op het verzoek van het Tweede Kamerlid Van der Woude (VVD) om een brief over de uitvoering van de motie over de internationale instroom van studenten. Daarnaast gaat hij in op de motie van de Tweede Kamerleden Kwint (SP) en Van der Molen (CDA). Deze motie verzoekt om ervoor te zorgen dat het actief werven van buitenlandse studenten voorlopig stopt. Tot slot behandelt hij de vraag van het Tweede Kamerlid Omtzigt (Lid-Omtzigt) over afspraken met universiteiten en hogescholen.

  Bekijk document gepubliceerd op