Zoekresultaten  1-50 van de 1.427 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
 • 31293;31289, nr. 717 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Voorhang subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 719 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Reactie op de motie van de leden Paternotte en Stoffer over het verleggen van de focus naar bewezen effectief leesonderwijs met kennisrijke teksten (Kamerstuk 36410-VIII-70)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 474 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Reactie op verzoek commissie over verzending voortgangsbrief over passend onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 718 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over twee burgerbrieven over de vermeende dreigende sluiting van de W.J. Driessensschool te Grootschermer in de gemeente Alkmaar

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 716 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag schriftelijk overleg inzake de reactie op de petitie 'Sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum' (Kamerstuk 31293-702)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 715 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg de stand van zaken betreffende de subsidieregeling programma School en Omgeving (Kamerstuk 31293-703)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 714 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Ontwikkelingen Stichting Islamitische Scholen Amsterdam

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. D - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor PVO over kansengelijkheid funderend onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 711 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 712 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Schoolkostenmonitor en scenario’s vrijwillige ouderbijdrage

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 713 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Publicatie inspectierapport Klein Amsterdam / Stichting Leren in de Tussenruimte

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497;26643, nr. 471 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Brief regering; Actieprogramma Digitale School

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 472 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Brief regering; Voortgang Verbeteragenda passend onderwijs mbo

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 473 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Brief regering; Tegemoetkomen reiskosten praktijkonderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 708 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Ontstane situatie op basisschool Klein Amsterdam

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 470 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief m.b.t. aangepast schoolmeubilair

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 710 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Van heldere verwachtingen naar betere resultaten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 709 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Voortgang Masterplan basisvaardigheden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 707 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Voortgang versterking toezicht in het funderend onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36467, nr. A;1 - Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden; Straatsburg, 5 november 1992

  Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden; Straatsburg, 5 november 1992; Brief regering; Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden; Straatsburg, 5 november 1992

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36467, nr. B;2 - Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden; Straatsburg, 5 november 1992

  Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden; Straatsburg, 5 november 1992; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 469 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Brief regering; Monitor passend onderwijs mbo

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 706 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Progresso inzake het bezwaar tegen de beslissing over de subsidieregeling voor het organiseren van verrijkte schooldag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 705 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting NIVOZ aan leden van de Tweede Kamer inzake de overstap van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497;31839, nr. 468 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de brief van de Sectorraad GO en Jeugdzorg Nederland over bekostiging onderwijs in gesloten jeugdzorginstellingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vraen so over versterking Internationale Neerlandistiek

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de Kamerbrief van 28 juni 2023. Deze ging over de versterking van internationale neerlandistiek. Aanleiding was het amendement 36200-VIII-56 van de Tweede Kamerleden Van der Molen (CDA) en Van der Woude (VVD). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 703 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Stand van zaken subsidieregeling programma School en Omgeving

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen so over de Kamerbrief versterking Internationale Neerlandistiek

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de Kamerbrief van 28 juni 2023. Deze ging over de versterking van internationale neerlandistiek. Aanleiding was het amendement 36200-VIII-56 van de Tweede Kamerleden Van der Molen (CDA) en Van der Woude (VVD). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht over problemen met leerlingenvervoer in Schiedam

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Weer problemen met leerlingenvervoer in Schiedam: bussen komen soms wel 2 uur te laat''. De Tweede Kamerleden Minhas en Bevers (beiden VVD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 704 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Reactie op nieuwsberichten over toelatingsbeleid basisscholen Baarn en Rotterdam

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de hoogte van het collegegeld voor Oekraïense studenten

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over de hoogte van het instellingscollegegeld voor Oekraïense studenten. Onder meer naar aanleiding van het videogesprek tussen president Zelensky en studenten in Nederland, waaronder veel studenten uit Oekraïne. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks)) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 700 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen/Wiskunde

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 702 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Reactie op de petitie 'Sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over carnaval en de afnameperiode van de doorstroomtoets

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) over de viering van carnaval en de planning van de doorstroomtoets. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had hierom verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 701 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de viering van carnaval en de planning van de doorstroomtoets

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs naar de Koning en de Tweede Kamer. HEt nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31497, nr. 467 - Passend onderwijs

  Passend onderwijs; Brief regering; Invulling motie van het lid Westerveld c.s. over de bekostiging van samenwerkingsverbanden met te hoge reserves verlagen en uitgeven aan beter passend onderwijs (Kamerstuk 36200-VIII-103)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de viering van carnaval en de planning van de doorstroomtoets

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer de viering van carnaval en de planning van de doorstroomtoets. Het verzoek hiervoor kwam van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op initiatief van het lid Richardson (VVD). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervragen van de leden Van der Woude (VVD) en Omtzigt (Omtzigt) over werkstudenten uit EER-landen en studiefinanciering

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoord op vragen over werkstudenten uit EER-landen en studiefinanciering. De Tweede Kamerleden Van der Woude (VVD) en Omtzigt (Omtzigt) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten Woo-verzoek art. 23 Grondwet en advies Onderwijsraad

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over het 2e deelbesluit op een verzoek op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Het verzoek houdt verband met de discussie rondom artikel 23 Grondwet en het advies 'Grenzen stellen, ruimte laten' van de Onderwijsraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over meer waardering voor praktijkgericht onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over een verkenning voor andere keuzes in het funderend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 697 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Meer waardering voor praktijk in het funderend onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 699 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Advies van andere adviesorganen; Reactie op de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over voorzieningen voor het jonge kind

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

  Het wetsvoorstel gaat over wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen. Het gaat om het versterken van de positie van leerlingen die extra ondersteuning behoeven en hun ouders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 698 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de viering van carnaval en de planning van de doorstroomtoets

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 696 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Schoolkostenmonitor en nieuwe beleidsregel vrijwillige ouderbijdrage

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij ontwerpregeling verlenging Subsidieregeling praktijkleren en uitbreiding subsidievoorwaarden

  Minister Dijkgraaf (OCW) biedt de Tweede Kamer het ontwerp aan van de regeling houdende verlenging van de Subsidieregeling praktijkleren en uitbreiding van de subsidievoorwaarden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief tussentijdse beleidsmonitor Tel mee met Taal

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Eerste Kamer de tussentijdse beleidsmonitor aan van het programma 'Tel mee met Taal'. Ook stuurt zij een afschrift van de Tweede Kamerbrief van 14 juli 2023. Deze ging over voortgang en tussenevaluatie vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 - 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293;31289, nr. 695 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Brief regering; Woo-besluit inzake besluitvorming informele scholing

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op moties over eerstegeneratiestudenten en continurooster

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op enkele moties van Tweede Kamerleden over eerstegeneratiestudenten en continurooster.

  Bekijk document gepubliceerd op