Zoekresultaten  1-10 van de 45 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
 • Advies van RIVM over zomer- en kerstvakantie

  Advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over een aantal vraagstukken rondom de zomer-en kerstvakantie, vanwege de geschatte impact van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Reactie op e-mail 'Behoud inclusief onderwijs'

  Afschrift van de mail van minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) aan leerlingen, ouders van de ouderraad van De Monnikskap. De mail gaat over de afbouw van de landelijke bekostiging van de Monnikskap en inclusief onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan schoolbesturen over de arbeidsmarkttoelage

  Afschrift van de brief van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) aan schoolbesturen over de bijzondere en aanvullende bekostiging voor arbeidsmarkttoelagen voor onderwijspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief met reactie op rapport 'Kopzorgen van Caribische studenten'

  Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de  Nationale Ombudsman een reactie op het rapport 'Kopzorgen van Caribische studenten'. Het rapport gaat over knelpunten die studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk ervaren als zij in Nederland (gaan) studeren of in Nederland hebben gestudeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief NVO Uniek inzicht in context van thuiszittende leerlingen

  Afschrift van de brief van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) aan de vaste commissie voor ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer. Aanleiding voor de brief was het onderzoek van het Kohnstamm Instituut naar geschillen over toelating, verwijdering of ontwikkelingsperspectief van (dreigende) thuiszitters.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift van de brief aan BK, SWN en BMK over de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's ve

  Afschrift van de reactie van minister Slob op de brief van Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Sociaal Werk Nederland (SWN) en Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) van 28 oktober 2020. De brief ging over de verlenging van de subsidieregeling voor inhaal-en ondersteuningsprogramma’s voor de kinderopvang in verband met Covid-19 en over verlaging van de ondergrens van minimaal 5 doelgroeppeuters.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbief bij rapport 'Kopzorgen van Caribische studenten'

  De Nationale Ombudsman biedt minister Van Engelshoven (OCW) het rapport 'Kopzorgen van Caribische studenten' aan. Het rapport gaat over knelpunten die studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk ervaren als zij in Nederland (gaan) studeren of in Nederland hebben gestudeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Non-paper Digital Education Action Plan - the Netherlands

  Engelstalige kabinetsreactie op een consultatie over de herziening van het Digital Education Action Plan (DEAP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanwijzing onderwijsinstellingen inzake bestrijding coronavirus

  Minister De Jonge informeert de Veligheidsregio's over de opdracht inzake onderwijsinstellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Appreciatie klankbordgroep Onderzoek Toereikendheid en Doelmatigheid van de bekostiging van het funderend onderwijs

  De klankbordgroep reageert op het onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging van het funderend onderwijs (basisonderwijd en voortgezet onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op