Zoekresultaten  1-50 van de 782 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Economische reisagenda

  Overzicht van de geplande en voorgenomen economische missies in 2024. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag bezoek aan Brazilië

  Brief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aan de Tweede Kamer met haar verslag van de economische missie naar Brazilië en de resultaten die zijn bereikt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de NCP-analyse van de voorstellen voor de CSDDD en de Nederlandse inzet in de EU

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over de analyse van het Nationaal Contactpunt (NCP) voor de OESO-richtlijnen. De analyse gaat over de voorstellen voor de EU-richtlijn voor gepaste zorgvuldigheid (CSDDD) en de Nederlandse inzet in de EU. Het Tweede Kamerlid Koekkoek (Volt) heeft de vragen gesteld.

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de NCP-analyse van de voorstellen voor de CSDDD en de Nederlandse inzet in de EU

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over het mogelijk stopzetten van het National Agriculture Education College

  Minister De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het (mogelijk) stopzetten van het National Agriculture Education College in Kabul. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Van Dijk (PvdA) .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak minister Kaag bij Nuffic Congres

  Toespraak van minister Kaag over het belang van onderwijs in internationaal perspectief. Zij sprak deze uit tijdens het Nuffic Congres op 10 oktober 2019 in de Van Nelle-fabriek in Rotterdam.

 • Leerlingenvervoer in Nederland

  Rapportage eindmeting 2017

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sanctieregeling Iran 2012

  Regeling over sancties tegen Iran. Het is bijvoorbeeld verboden om militaire goederen direct te verkopen aan personen in Iran of om Iraanse studenten een opleiding te geven die kan bijdragen aan de ontwikkeling van kernwapens. Op dat laatste kan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een ontheffing verlenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen gesteld in het Algemeen Overleg Suriname van

  Antwoorden van minister Rosenthal (BZ), mede namens minister Opstelten (VenJ), minister Kamp (SZW), staatssecretaris Weekers (FIN), staatssecretaris Atsma (IenM) en staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer op vragen die gesteld zijn tijdens het Algemeen Overleg Suriname op 15-11-2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op onderzoek Nederlandse belangen bij faciliteren handel in milieugoederen en milieudiensten

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport over de Nederlandse belangen bij het faciliteren van handel in milieugoederen en milieudiensten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie. Ook reageert de minister op het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag werkbezoek minister-president aan Brazilië

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer een verslag van het werkbezoek van minister-president Rutte aan Brazilië van 8 tot en met 10 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2023

  Een publieksvriendelijke versie van deze Monitor staat op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2023 beschrijft onder andere hoe het gaat met de brede welvaart van de mensen die nu in Nederland wonen, en de gevolgen van ons huidige welvaartsniveau voor de brede welvaart van de volgende generaties in Nederland en van mensen in andere landen. Ook wordt beschreven hoe de brede welvaart is verdeeld over bevolkingsgroepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zevende Nationale SDG Rapportage - Nederland Ontwikkelt Duurzaam

  De 7e nationale Sustainable Development Goals (SDG, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) rapportage 'Nederland ontwikkelt duurzaam' geeft een kwalitatieve inkleuring vanuit het Rijk, decentrale overheden en maatschappelijke sectoren aan de in de Monitor Brede Welvaart 2023 gepresenteerde cijfers over de SDG-voortgang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsappreciatie rapport over WTO-conformiteit productiestandaarden

  Het kabinet reageert op de resultaten van het onderzoek naar de juridische haalbaarheid van het stellen van productiestandaarden voor milieubescherming en arbeidsrechten binnen de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsreactie op de Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2023

  Minister Adriaansens (EZK), minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Harbers (IenW) sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals (SDG’s) (duurzame ontwikkelingsdoelen) 2023. Ook bieden zij de 7e nationale SDG rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ aan. Dit is een jaarlijkse publictatie van het CBS (Centraal Bureau Statistiek) in opdracht van het kabinet. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met verslag werkbezoek minister-president aan Brazilië

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief strategische afhankelijkheden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Reactie op het artikel 'China waarschuwt Nederlands kabinet na ASML-boycot'

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) reageert op een artikel in het Financieel Dagblad van 20 maart 2023 'China waarschuwt Nederlands kabinet na ASML-boycot'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over export goedkoop vlees en melkpoeder naar Ghana en Kenia

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over berichten over export van goedkoop vlees en melkpoeder naar Ghana en Kenia. Het Tweede Kamerlid Thijssen (PvdA) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang acquisitie met meer focus

  Minister Adriaansens (EZK) en minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het acquisitiebeleid van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). NFIA heeft als kerntaken: acquisitie en behoud buitenlandse bedrijven, signaalfunctie vestigingsklimaat en coördinatie Invest in Holland-netwerk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over export goedkoop vlees en melkpoeder naar Ghana en Kenia

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Missieverslagen 2022

  Verslagen van de missies naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), China, België, Polen, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Vietnam. De missieverslagen gaan uitgebreid in op de programma’s en resultaten van deze missies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapportage economische missies en bezoeken 2022

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de economische missies en bezoeken die plaatsvonden in 2022. De minister gaat in deze brief ook in op de resultaten van de effectmonitoring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de missies naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), China, België, Polen, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Vietnam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief Reactie op het artikel 'China waarschuwt Nederlands kabinet na ASML-boycot'

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over rapportage economische missies en bezoeken 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectmonitoring internationale handelsmissies 2022

  Effectmonitoring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de missies met bewindspersonen die plaatsvonden naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), China, België, Polen, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Vietnam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over export van en exportvergunningen en exportkredietverzekeringen voor EUV/DUV lithografiemachines en -technologie van ASML naar China

  Besluit op een verzoek om informatie over de export van en exportvergunning(en) en exportkredietverzekeringen voor EUV/DUV lithografiemachines en -technologie van ASML alsook machines en technologie van ASMI naar China. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij overzicht aanstaande jubilea bilaterale landenrelaties

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) reageert op het verzoek om een overzicht van aanstaande jubilea met landen waarmee Nederland een bilaterale handels- of ontwikkelingssamenwerkingsrelatie heeft. De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer had om dit overzicht gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief reactie op onderzoek Nederlandse belangen bij faciliteren handel in milieugoederen en milieudiensten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht aanstaande jubilea bilaterale landenrelaties

  Overzicht van aanstaande jubilea met landen waarmee Nederland een bilaterale handels- of ontwikkelingssamenwerkingsrelatie heeft. Bilateraal wil zeggen tussen 2 partijen, in dit geval landen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij overzicht aanstaande jubilea bilaterale landenrelaties

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trade in Environmental Goods and Services

  Onderzoek naar de Nederlandse belangen bij het faciliteren van handel in milieugoederen en milieudiensten binnen de Wereldhandelsorganisatie. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over exportkredietverzekeringen

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over exportkredietverzekeringen. De Tweede Kamerleden Stoffer (SGP), Klink (VVD) en Van Dijk (CDA) hebben deze vragen gesteld

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brief over onderzoek naar fraudekwestie van Nederlandse publieke middelen in Angola

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft een reactie op de brief die de Tweede Kamer commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) heeft ontvangen. De brief gaat  over een onderzoek naar fraudekwestie van Nederlandse publieke middelen in Angola. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief over onderzoek naar fraudekwestie van Nederlandse publieke middelen in Angola

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over Aanspreekpunt Potentiële Buitenlandse Investeerders (APBI)

  Beslissing op bezwaar tegen Woo-besluit over het Aanspreekpunt Potentiële Buitenlandse Investeerders (APBI), in de periode 1995 tot en met 9 augustus 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over herziening actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de herziening van het actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling. In dit actieplan wordt er specifiek gekeken naar onderwerpen die ontwikkelingslanden kunnen helpen de Sustainable Development Goals (SDG’s, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) te behalen en waarop Nederland een verschil kan maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over herziening actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schematische weergave open strategische autonomie

  Dit schema geeft de beleidsinstrumenten weer die horen bij de verschillende onderdelen van de visie op de open strategische autonomie van de Europese Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over motie-Thijssen-Amhaouch over additionele financiering voor sociale dialoog in combinatielanden

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft de Tweede Kamer haar terugkoppeling op de motie-Thijssen-Amhaouch. De motie verzocht het kabinet de additionele financiering te onderzoeken voor capaciteitsversterking van zowel vakbonden als werkgeversorganisaties in het voeren van sociale dialoog in de combinatielanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over antwoorden op vragen eerste termijn van Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over de eerste termijn van de Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over motie-Thijssen-Amhaouch over additionele financiering voor sociale dialoog in combinatielanden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Amendement 36 200 XVII

  Amendement van het Tweede Kamerlid Amhaouch bij de vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief toezeggingen internationaal ondernemen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over planning beleidsstukken BZ

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer een planning van 4 beleidsstukken op het terrein van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Annex bij Herziening Actieplan Beleidscoherentie voor ontwikkeling

  Deze bijlage bevat per thema een overzicht van de (sub)doelen, kabinetsinzet en indicatoren van het vernieuwde actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel 30 en 31 oktober 2022

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) doet verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 30 en 31 oktober 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over open strategische autonomie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale en Europese initiatieven ter versterking van de OSA-agenda

  Dit document beschrijft acties en initiatieven die bijdragen aan de open strategische autonomie (OSA) van de Europese Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over open strategische autonomie

  Minister Hoekstra (BZ), minister Adriaansens (EZK) en minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) delen de kabinetsbrede inzet voor de open strategische autonomie van de Europese Unie met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op