Zoekresultaten  1-10 van de 1.694 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Werving wetenschappelijke curriculumcommissie

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zoekt leden voor een wetenschappelijke curriculumcommissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitwerking plan van aanpak hoogbegaafdheid

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over maatregelen om het onderwijs aan hoogbegaafden te verbeteren. Hij stuurt 2 rapporten mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ‘Optimale ontwikkelingskansen, ook voor (hoog)begaafde leerlingen’ Een integrale samenvatting van de sessies (hoog)begaafdheid en passend onderwijs

  Het rapport bevat een verslag van sessies met partijen uit het onderwijsveld en experts over het onderwijs aan hoogbegaafdheid. De sessies vonden plaats in oktober en november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor subsidieregeling leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid in het primair en voortgezet onderwijs Derde meting 2021/2022

  Het rapport bevat de 3e meting van de besteding van subsidiemiddelen voor passend onderwijs en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De meting gaat over het schooljaar 2021-2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang meldpunt sociale veiligheid

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweee Kamer over de vortgang van enkele maatregelen voor het meldpunt sociale veiligheid in het onderwijs. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de stand van zaken van uitvoeren acties leerlingenvervoer

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de Monitor Leerlingenvervoer. Daarnaast geeft hij een update over verschillende aangenomen moties en toezeggingen. Tot slot stuurt hij de Kamer diverse onderzoeken en jaarrapportages. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief stand van zaken uitvoering motie Verbeteragenda staatsexamens vo

  Afschrift van de brief van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) aan minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). De brief gaat over de uitvoering van de extra voorzieningen voor staatsexamens voortgezet onderwijs (vo) in 2022. Daarnaast gaat de brief over de uitvoering van de Verbeteragenda staatsexamens vo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor extra voorzieningen Staatsexamens VSO 2022

  Rapport van het Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO). Het rapport bevat cijfers uit 2022 over problemen van staatsexamenkandidaten uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die speciale voorzieningen bij het examen hadden aangevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het initiatief Agora Underground

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs)  geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het Roermondse initiatief 'Agora Underground' om een digitale school te beginnen. Het Tweede Kamerlid Paul (VVD) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aan de Eerste Kamer - Aanbiedingsbrief Vrij en veilig onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Eerste Kamer 2 afschriften van Kamerbrieven over Vrij en veilig onderwijs. Het gaat om van 4 maart 2022 en de brief Vrij en veilig onderwijs van 18 november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op