Zoekresultaten  11-20 van de 1.940 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
 • Afschrift Brief stand van zaken uitvoering motie Verbeteragenda staatsexamens vo

  Afschrift van de brief van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) aan minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). De brief gaat over de uitvoering van de extra voorzieningen voor staatsexamens voortgezet onderwijs (vo) in 2022. Daarnaast gaat de brief over de uitvoering van de Verbeteragenda staatsexamens vo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het initiatief Agora Underground

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs)  geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het Roermondse initiatief 'Agora Underground' om een digitale school te beginnen. Het Tweede Kamerlid Paul (VVD) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aan de Eerste Kamer - Aanbiedingsbrief Vrij en veilig onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Eerste Kamer 2 afschriften van Kamerbrieven over Vrij en veilig onderwijs. Het gaat om van 4 maart 2022 en de brief Vrij en veilig onderwijs van 18 november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Jaarrapportage vve/LEA 2021

  Het  factsheet bevat een rapportage van de Inspectie van het Onderwijs over de uitvoering van de wettelijke taken van gemeenten rondom Lokale Educatieve Agenda (LEA) en voor-en vroegschoolse educatie (vve). De publicatie bevat de belangrijkste resultaten over het kalenderjaar 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van de leden Van Beukering-Huijbregts en Hagen over het bericht ‘Stap-subsidieregeling blijkt funest voor kleine opleiders’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport over ervaringen en aanpak van pestgedrag tegenover lhbtiq+ jongeren in het voortgezet onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Ervaringen en aanpak van pestgedrag tegenover lhbtiq+ jongeren in het voortgezet onderwijs'. Zij gaan in op het belang van het onderzoek. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij zaak uitwerking plan van aanpak hoogbegaafdheid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op moties en vragen internationale studenten

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op het verzoek van het Tweede Kamerlid Van der Woude (VVD) om een brief over de uitvoering van de motie over de internationale instroom van studenten. Daarnaast gaat hij in op de motie van de Tweede Kamerleden Kwint (SP) en Van der Molen (CDA). Deze motie verzoekt om ervoor te zorgen dat het actief werven van buitenlandse studenten voorlopig stopt. Tot slot behandelt hij de vraag van het Tweede Kamerlid Omtzigt (Lid-Omtzigt) over afspraken met universiteiten en hogescholen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over onderwijs voor jongeren in de jeugdzorg

  De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op Kamervragen over voortgezet onderwijs voor kinderen die in de residentiele jeugdzorg en GGZ (geestelijke gezondheidszorg) geen (passend) onderwijs hebben kunnen volgen. Het Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het initiatief Agora Underground

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op