Zoekresultaten  1-10 van de 2.189 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
 • 31293, nr. 679 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Westerveld over zich inzetten voor onderwijs in andere streektalen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 676 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van de leden Kwint en Paul over vóór Prinsjesdag in overleg treden met de lerarenopleidingen over het curriculum en de basisvaardigheden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 678 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van de leden Peters en Kwint over digitale geletterdheid niet onder de basisvaardigheden laten vallen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 681 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Van Meenen over geen stappen nemen naar een permanente curriculumcommissie voordat het huidige proces is afgerond en geëvalueerd

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 680 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Van Meenen over de middelen voor basisvaardigheden alleen inzetten voor taal en rekenen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 672 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Paul c.s. over bewezen ineffectieve lesmethodes terugdringen en bewezen effectieve lesmethodes stimuleren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 673 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Beertema c.s. over verkennen hoe in het voortgezet onderwijs een voldoende voor Nederlands een voorwaarde kan worden voor het behalen van een diploma

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 675 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Kwint over afwegen of een permanente curriculumcommissie moet worden samengevoegd met het CvTE tot een rijksinstituut voor curriculum en toetsing

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 677 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van het lid Peters over leiderschap tonen en ervoor zorgen dat het masterplan gedragen wordt door de hele sector

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31293, nr. 674 - Primair Onderwijs

  Primair Onderwijs; Motie; Motie van de leden Kwint en Westerveld over bij de verkenning naar een leven lang leren expliciet terugkomen op het plan voor een publiek bij- en nascholingsinstituut

  Bekijk document gepubliceerd op