Zoekresultaten  1-10 van de 11.055 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
Thema: Europese zakenverwijder
 • 21501-32, nr. 1507 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van de leden Wassenberg en Vestering over zich in Europa actief verzetten tegen het toestaan van diertransporten naar derde landen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1509 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van de leden Eppink en Van der Plas over uitspreken dat bewindslieden de Kamer tijdig moeten informeren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1506 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van de leden Wassenberg en Vestering over geen belastinggeld verspillen aan een nieuwe subsidieregeling voor mestverwerkers

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1504 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van het lid Kops c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • European Rule of Law Mechanism: input from Member States

  De Nederlandse inzending op de vragenlijst van de Europese Commissie in het kader van de toetsingscyclus voor de rechtsstaat 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over inzending Nederland op vragenlijst EC toetsingscyclus rechtsstaat 2023

  Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over de inzending van Nederland in het kader van een vragenlijst die door de Europese Commissie (EC) is verstuurd over de toetsingscyclus voor de rechtsstaat in 2023. Deze brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1508 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van de leden Eppink en Van der Plas over dit jaar nog een ruimhartige compensatie uitkeren aan gedupeerde derogatieboeren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1510 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van de leden Van der Plas en Eppink over met de Deltalanden in gesprek gaan om binnen de EU te komen tot gedifferentieerd landbouwbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1505 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over het Besluit gebruik meststoffen uiterlijk 15 februari in werking laten treden zodat ook bufferstroken niet kunnen worden bemest

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-32, nr. 1511 - Landbouw- en Visserijraad

  Landbouw- en Visserijraad; Motie; Motie van de leden Van der Plas en Eppink over compleet in beeld brengen van de verwachte effecten van bufferstroken en verlies van derogatie op nitraatuitspoeling, voedselproductie en broeikasgasemissies

  Bekijk document gepubliceerd op