Zoekresultaten  1-10 van de 2.761 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
Thema: Rechten en vrijhedenverwijder
Thema: Migratieverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Algemeen ambtsbericht Ethiopië januari 2024 - Algemeen ambtsbericht Ethiopi_ januari 2024.pdf

  Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Ethiopië voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Ethiopië en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Ethiopische asielzoekers. Dit ambtsbericht beslaat de periode van december 2022 tot en met december 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algemeen ambtsbericht Ethiopië januari 2024

  Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Ethiopië voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Ethiopië en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Ethiopische asielzoekers. Dit ambtsbericht beslaat de periode van december 2022 tot en met december 2023.

 • Algemeen ambtsbericht Ethiopië januari 2024 - Terms of Reference Ethiopië 10 augustus 2023

  Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Ethiopië voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Ethiopië en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Ethiopische asielzoekers. Dit ambtsbericht beslaat de periode van december 2022 tot en met december 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over het mogelijk stopzetten van het National Agriculture Education College

  Minister De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het (mogelijk) stopzetten van het National Agriculture Education College in Kabul. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Van Dijk (PvdA) .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak minister Kaag bij Nuffic Congres

  Toespraak van minister Kaag over het belang van onderwijs in internationaal perspectief. Zij sprak deze uit tijdens het Nuffic Congres op 10 oktober 2019 in de Van Nelle-fabriek in Rotterdam.

 • Toespraak van minister Hoekstra tijdens Keti Koti

  Toespraak van minister Hoekstra (BZ) bij het Kwakoe-monument in Paramaribo, Suriname, tijdens Keti Koti op 1 juli 2023.

 • Afkomstgerelateerde gegevens in de Protocollaire Basisadministratie (PROBAS)

  Toelichting op de registratie van persoonsgegevens van geprivilegieerden in de Protocollaire Basisadministratie. Onder geprivilegieerden vallen medewerkers van diplomatieke missies en internationale organisaties in Nederland, hun gezinsleden en particulier personeel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bevindingen BZ onderzoek gebruik afkomstgerelateerde gegevens in risicomodellen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevindingen Verwerkingsregister Buitenlandse Zaken

  Overzicht van processen binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken waarbij gegevens over nationaliteit, etniciteit en geboorteplaats worden verwerkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bevindingen BZ onderzoek gebruik afkomstgerelateerde gegevens in risicomodellen

  Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Marijnissen en de motie-Klaver bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Deze moties vragen om het inventariseren van afkomstgerelateerde gegevens in risicomodellen en de daarbij behorende gegevensverwerkingen. Bij onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de gegevens roepen de moties op tot beëindiging daarvan en opruiming van vervuilde data.

  Bekijk document gepubliceerd op