Zoekresultaten  1-20 van de 1.937 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
Thema: Rechten en vrijhedenverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Beantwoording vragen over het mogelijk stopzetten van het National Agriculture Education College

  Minister De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het (mogelijk) stopzetten van het National Agriculture Education College in Kabul. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Van Dijk (PvdA) .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak minister Kaag bij Nuffic Congres

  Toespraak van minister Kaag over het belang van onderwijs in internationaal perspectief. Zij sprak deze uit tijdens het Nuffic Congres op 10 oktober 2019 in de Van Nelle-fabriek in Rotterdam.

 • Kamerbrief over voortgang Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten 2022-2026

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over voortgang van de uitvoering van het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten 2022-2026 (NAP).

 • Toespraak minister Schreinemacher tijdens de Rutgers Dialoog 2023

  Toespraak van minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tijdens de Rutgers Dialoog: De strijd om seks anno 2023, op 2 oktober in Den Haag.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten 2022-2026

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leerlingenvervoer in Nederland

  Rapportage eindmeting 2017

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag bezoek aan Brazilië

  Brief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aan de Tweede Kamer met haar verslag van de economische missie naar Brazilië en de resultaten die zijn bereikt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sanctieregeling Iran 2012

  Regeling over sancties tegen Iran. Het is bijvoorbeeld verboden om militaire goederen direct te verkopen aan personen in Iran of om Iraanse studenten een opleiding te geven die kan bijdragen aan de ontwikkeling van kernwapens. Op dat laatste kan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een ontheffing verlenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen gesteld in het Algemeen Overleg Suriname van

  Antwoorden van minister Rosenthal (BZ), mede namens minister Opstelten (VenJ), minister Kamp (SZW), staatssecretaris Weekers (FIN), staatssecretaris Atsma (IenM) en staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer op vragen die gesteld zijn tijdens het Algemeen Overleg Suriname op 15-11-2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak van minister Hoekstra tijdens Keti Koti

  Toespraak van minister Hoekstra (BZ) bij het Kwakoe-monument in Paramaribo, Suriname, tijdens Keti Koti op 1 juli 2023.

 • [Ingetrokken] Beleidsnota Mensenrechten - Democratie - Internationale Rechtsorde

  [INGETROKKEN]

 • Antwoorden op Kamervragen over het recente bezoek aan Saoedi Arabië

  Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op schriftelijke vragen over het recente bezoek aan Saoedi-Arabië. Het Tweede Kamerlid Futselaar (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie over organisatie sport-hoofdtoernooien en mensenrechten

  Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op een motie over de organisatie van sporthoofdtoernooien in landen die zich in wetgeving en dagelijkse praktijk niets gelegen laten liggen aan fundamentele mensenrechten. De motie is ingediend door de Tweede Kamerleden Ceder (CU) en Jasper van Dijk (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zevende Nationale SDG Rapportage - Nederland Ontwikkelt Duurzaam

  De 7e nationale Sustainable Development Goals (SDG, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) rapportage 'Nederland ontwikkelt duurzaam' geeft een kwalitatieve inkleuring vanuit het Rijk, decentrale overheden en maatschappelijke sectoren aan de in de Monitor Brede Welvaart 2023 gepresenteerde cijfers over de SDG-voortgang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afkomstgerelateerde gegevens in de Protocollaire Basisadministratie (PROBAS)

  Toelichting op de registratie van persoonsgegevens van geprivilegieerden in de Protocollaire Basisadministratie. Onder geprivilegieerden vallen medewerkers van diplomatieke missies en internationale organisaties in Nederland, hun gezinsleden en particulier personeel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bevindingen BZ onderzoek gebruik afkomstgerelateerde gegevens in risicomodellen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Top van de Raad van Europa 16-17 mei 2023

  Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op schriftelijke vragen over de kabinetsinzet voor de top van regeringsleiders van de Raad van Europa op 16 en 17 mei 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over Top van de Raad van Europa 16-17 mei 2023

  Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer zijn antwoorden op schriftelijke vragen over de kabinetsinzet voor de top van regeringsleiders van de Raad van Europa op 16 en 17 mei 2023 aan. De vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken heeft de vragen gesteld. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevindingen Verwerkingsregister Buitenlandse Zaken

  Overzicht van processen binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken waarbij gegevens over nationaliteit, etniciteit en geboorteplaats worden verwerkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bevindingen BZ onderzoek gebruik afkomstgerelateerde gegevens in risicomodellen

  Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Marijnissen en de motie-Klaver bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Deze moties vragen om het inventariseren van afkomstgerelateerde gegevens in risicomodellen en de daarbij behorende gegevensverwerkingen. Bij onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de gegevens roepen de moties op tot beëindiging daarvan en opruiming van vervuilde data.

  Bekijk document gepubliceerd op