Zoekresultaten  1-10 van de 3.785 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over mediaberichten Twitter en Elon Musk

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over de berichten 'Twitter heft adviesraad op die platform veilig moest houden' en 'Elon Musk daalt op zijn Twitter steeds dieper af in het konijnenhol'. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Elon Musk daalt op zijn Twitter steeds dieper af in het konijnenhol

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Elon Musk daalt op zijn Twitter steeds dieper af in het konijnenhol'. Het Tweede Kamerlid Dekker-Abdulaziz (D66) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over toegang, toezicht en eisen inlogmiddelen onder de Wet digitale overheid

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) biedt haar antwoorden aan op vragen die gesteld zijn naar aanleiding van de brieven 'Voortgangsrapportage domein Toegang', Ministeriële Regeling met eisen aan inlogmiddelen voor burgers en bedrijven en de brief interbestuurlijk toezicht onder de Wet digitale overheid (Wdo). De vragen zijn gesteld door de leden van de Tweede Kamer fracties VVD, D66, CDA en SP van de vaste commissie voor Digitale Zaken. Een kopie van de beantwoording is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Rijksbreed cloudbeleid 2022

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het Rijksbreed cloudbeleid 2022. De vaste commissie voor Digitale Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op advies Autoriteit Persoonsgegevens over Rijksbreed cloudbeleid 2022

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) deelt de kabinetsreactie op een brief van de Autoriteit Persoonsgegevens over het Rijksbreed cloudbeleid 2022 met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verzoek heroverweging opheffing voorhang AMvB´s

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) verzoekt de Eerste Kamer tot heroverweging van de opheffing voorhang van algemene maatregel van bestuur (AMvB's). Het gaat om de AMvB's over het ontwerpbesluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur, het ontwerpbesluit bedrijfs- en organisatiemiddelen en het ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo (Wet digitale overheid).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief documenten over Rijksbreed cloudbeleid 2022

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer het implementatiekader 'risicoafweging cloudgebruik', de antwoorden op Kamervragen over het Rijksbreed cloudbeleid 2022, en de beleidsreactie op een brief van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De gevolgen van de stakingen in het streekvervoer voor leerlingen speciaal onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planningsoverzicht Digitale Zaken 2023

  Staatssecretaris Van Huffelen stuurt de Tweede Kamer het planningsoverzicht van de in 2023 te verzenden stukken, wetsvoorstellen, brieven, onderzoeken en dergelijke. De vaste commissie voor Digitale Zaken heeft het verzoek ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij planningsoverzicht Digitale Zaken 2023

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) biedt de Tweede Kamer het planningsoverzicht aan voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op