Zoekresultaten  1-10 van de 7.289 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Zorg en gezondheidverwijder
 • Kamerbrief over 3e voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de 3e en laatste voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op artikel Zorgstelsel loopt op zijn laatste benen

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het artikel over Jochen Mierau 'Zorgstelsel loopt op zijn laatste benen'. De commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft om de reactie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over wetsevaluatie Wvggz en Wzd

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de beleidsreactie op de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). De Eerste Kamerfracties van GroenLinks, D66 en 50PLUS hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over wetsevaluatie Wvggz en Wzd

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Raad Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) EU 4 mei 2023

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) van de Europese Unie (EU). Deze vond plaats op 4 mei 2023. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VWS Monitor mei 2023

  De VWS Monitor geeft een overzicht van kerncijfers over de gezondheidszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over 3e voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij verslag Raad Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) EU 4 mei 2023

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de Tweede Kamer het verslag aan van de Raad Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) van de Europese Unie (EU). Deze vond plaats op 4 mei 2023. Deze brief en het verslag zijn ook aan de Eerse Kamer aangeboden. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over VWS-monitor mei 2023

  Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer de VWS-monitor van mei 2023 aan. De Kamer ontvangt de VWS-monitor sinds 2016, nadat de Tweede Kamer in 2015 tijdens het wetgevingsoverleg over het VWS-jaarverslag heeft aangegeven behoefte te hebben aan een betere informatievoorziening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen (NVSO) over uitspraak Hoge Raad hinderpaalcriterium vrije artsenkeuze

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt haar antwoorden op vragen over de uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium in relatie tot de vrije artsenkeuze, en het voornemen tot verlaging van de tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en wijkverpleging. De vragen zijn gesteld vanuit de vaste Tweede Kamercommissie voor VWS in een nader verslag van een schriftelijk overleg (NVSO) met de minister. 

  Bekijk document gepubliceerd op