Zoekresultaten  1-10 van de 1.353 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Zorg en gezondheidverwijder
 • Mensen met een licht verstandelijke beperking en meedoen

  Samenvatting van het onderzoek naar de digitale vaardigheden van volwassen mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Sociale netwerken van mensen met een verstandelijke beperking

  Dit document beschrijft de hoofdpunten uit een quickscan binnen recent Nederlands onderzoek naar de sociale netwerken van mensen met een verstandelijke beperking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quickscan Netwerken mensen met een verstandelijke beperking

  Deze quickscan geeft in het kort enkele recente onderzoeken weer die binnen Nederland zijn uitgevoerd om de sociale netwerken van mensen met een verstandelijke beperking in kaart te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg 2019-2022

  De Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg is bedoeld om het gebruik van technologie vanzelfsprekender te maken in de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Deze eindrapportage beschrijft de aanpak en belangrijkste resultaten van de Innovatie-impuls.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag LZA/LP 2021

  Jaarverslag van de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (LZA/LP) van het kalenderjaar 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Indicatoren programma TAZ

  Dit document beschrijft de indicatoren die gebruikt worden om de voortgang van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn (TAZ) te volgen. Waar mogelijk staan er actuele cijfers bij de betreffende indicator.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkplan 2023

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vertelt wat ze binnen bepaalde thema’s gaat doen in 2023. Het werkplan geeft inzicht in de onderwerpen waar het komende jaar extra aandacht voor zal zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordelingskader Impactvolle zorgtransformaties en inzet transformatiemiddelen

  Het beoordelen van de transformatieplannen gebeurt aan de hand van het beoordelingskader Impactvolle transformaties. Hierin zijn de criteria en voorwaarden voor impactvolle transformaties zoals beschreven in het Integraal Zorgakkoord (IZA), nader uitgewerkt en aangevuld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Criteria Regiobeelden en regioplannen

  Criteria van IZA-partijen voor regiobeelden en -plannen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Criteria ROAZ-beelden en ROAZ-plannen

  Criteria van IZA-partijen voor ROAZ-beelden en -plannen.

  Bekijk document gepubliceerd op