Zoekresultaten  1-10 van de 35 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Zorg en gezondheidverwijder
 • Ontwerp-Besluit wijziging Besluit periodieke registratie Wet BIG

  Ontwerp om het Besluit periodieke registratie Wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg) te wijzigen. De wijziging is nodig vanwege de periodieke registratie van de orthopedagoog-generalist en de klinisch technoloog. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorhang Derdenbesluit BRP Wijziging Besluit BRP t.b.v. aanwijzing werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang

  Ontwerp Derdenbesluit BRP Wijziging Besluit BRP ten behoeve van aanwijzing werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

  Besluit van 17 juni 2021, houdende wijziging van het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 2015 in verband met medisch-wetenschappelijk onderzoek gericht op zwangeren en wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in de paragrafen 4 en 5 van de Embryowet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit wijziging Uitvoeringsbesluit Wkkgz (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden)

  Besluit van 3 maart 2021, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz in verband met de uitwerking van de in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) opgenomen criteria die bepalen wanneer een professionele standaard of voorgedragen kwaliteitsstandaard mogelijke substantiële financiële gevolgen heeft en aanpassing van de situaties waarin zorgaanbieder in bezit moet zijn van verklaring van goed gedrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Uitvoeringsbesluit Wkkgz

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz in verband met de uitwerking van de in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) opgenomen criteria die bepalen wanneer een professionele standaard of voorgedragen kwaliteitsstandaard mogelijke substantiële financiële gevolgen heeft en aanpassing van de situaties waarin een zorgaanbieder in bezit moet zijn van een verklaring van goed gedrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept besluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

  Ambtelijk concept d.d. 31-08-2020 Besluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wmcz 2018

  Besluit houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptbesluit van houdende wijziging van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept - besluit amvb beschikbaarheid acute zorg

  Besluit van […], houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz in verband met het stellen van eisen omtrent de voorbereiding, beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-ontwerpbesluit wijziging Besluit periodieke registratie Wet BIG

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG in verband met de periodieke registratie van physician assistants.

  Bekijk document gepubliceerd op