Zoekresultaten  1-10 van de 7.299 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Zorg en gezondheidverwijder
 • Implementatieplan Zorgcoördinatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak van minister Helder (VWS) bij de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van KNMG, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV en V&VN

  Toespraak van minister Helder (VWS) bij de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van KNMG, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV en V&VN. Het gesproken woord geldt.

 • Update Verwijsafspraken Geestelijke Gezondheidzorg

  In deze flyer vindt u de nieuwe afspraken over verwijzen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak van minister Kuipers bij de 10e Els Borstlezing

  Toespraak van minister Kuipers (VWS) bij de 10e Els Borstlezing. Deze vond plaats op 26 september 2023.

 • Antwoorden Kamervragen over het ombouwen van ziekenhuizen tot asielwalhalla s

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht over de komst van asielzoekers naar het lege Tergooi-ziekenhuis in Blaricum. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Magazines tuchtklachtfunctionaris

  Bekijk hier de e-magazines van de tuchtklachtfunctionaris. 

 • Voortgangsbrief aanpak voor personen met verward en of onbegrepen gedrag

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister  Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak voo personen met verward en/of onbegrepen gedrag. Doel van de aanpak is om te zorgen dat deze personen snel de juiste zorg krijgen en niet onnodig in aanrakingnkomen met politie en justitie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede deelbesluit op Woo-verzoek over het Transparantieregister Zorg

  Tweede deelbesluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over het Transparantieregister Zorg (TRZ). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Antwoorden op Kamervragen over wetsevaluatie Wvggz en Wzd

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de beleidsreactie op de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). De Eerste Kamerfracties van GroenLinks, D66 en 50PLUS hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Raad Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) EU 4 mei 2023

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking) van de Europese Unie (EU). Deze vond plaats op 4 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op