Zoekresultaten  1-10 van de 10.313 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Zorg en gezondheidverwijder
Thema: Woningmarktverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over de mogelijkheid voor VvE s om digitaal vergaderingen te beleggen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het persbericht van Vereniging Eigen Huis over de verlenging van de Tijdelijke wet COVID-19. Met deze verlenging blijft digitaal vergaderen voor vereniging van eigenaren (VVE's) voorlopig mogelijk. Het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mensen met een licht verstandelijke beperking en meedoen

  Samenvatting van het onderzoek naar de digitale vaardigheden van volwassen mensen met een lichte verstandelijke beperking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Sociale netwerken van mensen met een verstandelijke beperking

  Dit document beschrijft de hoofdpunten uit een quickscan binnen recent Nederlands onderzoek naar de sociale netwerken van mensen met een verstandelijke beperking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quickscan Netwerken mensen met een verstandelijke beperking

  Deze quickscan geeft in het kort enkele recente onderzoeken weer die binnen Nederland zijn uitgevoerd om de sociale netwerken van mensen met een verstandelijke beperking in kaart te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg 2019-2022

  De Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg is bedoeld om het gebruik van technologie vanzelfsprekender te maken in de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Deze eindrapportage beschrijft de aanpak en belangrijkste resultaten van de Innovatie-impuls.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over NZa-rapport concentratie kinderhartchirurgie

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat verstrekkende gevolgen ziet van de concentratie van kinderhartchirurgie. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Huisvestingswet 2014

  Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief nota's over wetsvoorstel wijziging Huisvestingswet 2014

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging over het wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingswet 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging Huisvestingswet 2014

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op