Zoekresultaten  1-10 van de 20 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Zorg en gezondheidverwijder
Thema: Geneesmiddelen en medische hulpmiddelenverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Beslisnota bij Kamerbrief over ontraden motie UPV medicijnen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontraden motie UPV medicijnen

  De ministers Harbers (IenW) en Kuipers (VWS) geven een toelichting over het ontraden van de motie van de Tweede Kamerleden Hagen en De Groot (beiden D66). Zij doen dit op verzoek van het Kamerlid Hagen. De motie ging over het intellen van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor medicijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij Tussenbalans IenW-project Omgang met burgers en bedrijven

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenbalans IenW-project Omgang met Burgers en Bedrijven, februari 2023

  Het rapport geeft de tussenbalans voor het project Omgang met Burgers en Bedrijven (OBB) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Aanleiding voor het project is onder meer de quickscan 'Burgers en bedrijven in de knel' en het regeerakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Tussenbalans IenW-project Omgang met burgers en bedrijven

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer het rapport 'Tussenbalans IenW-project Omgang met Burgers en Bedrijven, februari 2023'. Aanleiding voor het project is onder meer de quickscan 'Burgers en bedrijven in de knel' en het regeerakkoord. Zij bespreken daarbij de opgave voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezondheid in de IJmond III: Monitoring incidentie medicijngebruik 2008-2019

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport bevat de 3e en laatste monitor van het RIVM naar de invloed van de luchtkwaliteit op de gezondheid. He betrekt hierbij het medicijngebruik van inwoners uit het IJmondgebied voor hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over het bericht "Rivierenbuurt kampt met rattenplaag: Springen zelfs uit de wc"

  Staatssecretaris Van Veldhoven laat weten de Kamervragen over het bericht "Rivierenbuurt kampt met rattenplaag: Springen zelfs uit de wc" niet op tijd te kunnen beantwoorden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de Strandrups in Noordwijk

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat komend strandseizoen een einde lijkt te komen aan de zogenaamde Strandrups van Noordwijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief aan Tweede Kamer over problematiek medicinale cannabis

  Minister Bruins stuurt de gemeente Zwartewaterland een reactie op hun brief over problematiek rond medicinale cannabis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ketenaanpak medicijnresten uit water

  Uitvoeringsprogramma voor de jaren 2018-2022 om de aanwezigheid van medicijnresten in het (drink)water te verminderen.

  Bekijk document gepubliceerd op