Zoekresultaten  1-10 van de 4.882 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rechten en vrijhedenverwijder
 • Kamerbrief over ontwikkelingen rechtspraak EHRM op het gebied van het overgangsrecht bij verjaring T01614

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV)  informeert de Eerste Kamer over ontwikkelingen in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op het gebied van het overgangsrecht bij verjaring. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij brief EHRM en verjaring

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering motie beleid mensenrechten

  Minister Hoekstra (BZ) stuurt een brief over de motie die het Tweede Kamerlid Ceder (CU) indiende tijdens een overleg over de Mensenrechtennota. In de motie wordt de regering gevraagd een plan te ontwikkelen waarin het mensenrechtenbeleid geoperationaliseerd wordt in een kabinetsbrede en domeinoverstijgende aanpak. De minister meldt in zijn brief hoe hij de motie-Ceder van plan is uit te voeren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam tussen de AP en de KNLTB

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam in het geschil tussen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). De Tweede Kamerleden Ellian en Rudmer Heerema (beiden VVD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gebruik gezichtsherkenningstechnologie door de politie in een gecontroleerde omgeving

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) komt terug op vragen van de Tweede Kamerleden Van Ginneken (D66) en Bouchallikh (GroenLinks tijdens het debat met de vaste commissie voor Digitale Zaken. De vragen gingen over de inzet van gezichtsherkenningstechnologie in de openbare ruimte en door de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport met verkenning basis voor naamswijziging in verband met het Nederlands slavernijverleden

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Verkenning basis voor naamswijziging in verband met het Nederlands slavernijverleden'. Het rapport gaat over onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Hij verwacht dat hij in december 2022 de Kamer kan informeren over de invulling aan de regeling kosteloze naamswijziging voor nazaten van tot slaafgemaakten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning basis voor naamswijziging in verband met het Nederlands slavernijverleden

  Het rapport gaat over onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport verkent historische overzichten van geslachtsnamen die verband houden met het slavernijverleden en de bruikbaarheid daarvan bij naamswijziging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet Verzamelwet gegevensbescherming

  Het wetsvoorstel wijzigt de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en enkele andere wetten. De wijziging gaat over het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij nader rapport wijziging Verzamelwet gegevensbescherming

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Platform BOD over wetsvoorstel Verzamelwet gegevensbescherming

  Het Platform Bijzondere Opsporingsdiensten (Platform BOD) geeft advies over het wetsvoorstel Verzamelwet gegevensbescherming.

  Bekijk document gepubliceerd op