Zoekresultaten  1-10 van de 736 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Rechten en vrijhedenverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over bericht dat Openbaar Ministerie worstelt met namen van Schiphol-betogers

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'OM worstelt met namen Schiphol-betogers: 'Ze hadden geen ID bij zich''. Het Tweede Kamerlid Michon-Derkzen (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voornemen structurele borging gegevensverstrekking aan het WODC

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI)

  De ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geven antwoord op vragen over de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). Bij de regeling van werkzaamheden op 20 december 2022 zijn de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voornemen structurele borging gegevensverstrekking aan het WODC

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de verlenging van de toestemmingsbrief aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voor het gebruik van justitiële gegevens. Het WODC gebruikt deze gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Zij gaat daarbij in op haar voornemen om het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens aan te passen. Dit om de gegevensverstrekking aan het WODC structureel wettelijk vast te leggen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapportages onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomst-en seksegerelateerde indicatoren

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer het 'Eindrapport Pilot Onnodige Sekseregistratie' van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Zij gaan in op de resultaten uit het onderzoek. Ook sturen zij de rapportage van het onderzoek naar het gebruik van indicatoren van herkomst bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over ‘Zwarte Russen’ in Oekraïne: Afrikanen geronseld door Wagner en Russisch leger’

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Zwarte Russen’ in Oekraïne: Afrikanen geronseld door Wagner en Russisch leger’. De Tweede Kamerleden Kuik en Mulder (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vergoeding ivf-draagmoederschap zonder medische indicatie

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de vergoeding van ivf-draagmoederschap zonder medische indicatie. De minister gaat in op afwegingen bij de vraag over vergoeding van ivf-draagmoederschap zonder medische indicatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Pilot Onnodige Sekseregistratie

  Rapport van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het rapport gaat over een pilot van DUO om onnodige registratie van geslacht waar mogelijk te beperken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief audit Wet politiegegevens Douane

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar het voldoen aan de Wet politiegegevens door de Douane.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief audit Wet politiegegevens Douane

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op