Zoekresultaten  1-10 van de 168 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Publicatieverwijder
Thema: Rechten en vrijhedenverwijder
 • Vervolgonderzoek FSV gegevensverstrekking

  Analyse van de 79 eerder geïdentificeerde functionele groepsmailboxen, zoals weergegeven in de eerdere rapportage op het verstrekken van FSV informatie met derden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht transgenderzorg in Nederland

  Dit overzicht geeft de aanbieders van transgenderzorg weer. Het doel van dit overzicht is om inzicht te geven in het beschikbare aanbod. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opdrachtomschrijving PwC onderzoek risicoscores

  Opdrachtomschrijving van het PwC-onderzoek naar de risicoscores van het risicoclassificatiemodel van Toeslagen. Staatssecretaris Van Rij zegt de Kamer in het antwoord op vraag 6 van de Kamervragen over de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) deze opdrachtomschrijving toe

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoe verder met de transgenderzorg vanaf 2023

  Adviesrapport van de Kwartiermaker Transgenderzorg over een aanpak in de Nederlandse transgenderzorg vanaf 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskeuzes uitgelegd (Cw 3.1)

  Uitleg van beleidskeuzes bij de beschikbaar gestelde middelen in het coalitieakkoord voor standaardisatie van gegevensuitwisseling in de zorg. De uitleg gebeurt in het kader van de Comptabiliteitswet 2016, artikel 3.1. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten

  Actieplan over hoe Nederland de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) uitgevoert of gaat uitvoeren.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Appendix III (Safety for Voices): Corporate rates (Engels)

  Informatie voor aanvragers/penvoerders en medeaanvragers gevestigd in EU-lidstaten die de euro niet gebruiken, en voor aanvragers uit niet-EU-landen om te converteren naar lokale valuta. De informatie kan worden gebruikt bij een subsidie-aanvraag voor Safety for Voices. Let op: de corporate rates (USD) zijn op 1 juni gewijzigd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht expliciete (fiscale) wettelijke grondslagen gebruik nationaliteit Belastingdienst

  Lijst van wetten en regels op basis waarvan de Belastingdienst de nationaliteit van burgers mag verwerken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 •  Regulering van Online Content, naar een herijking van het Nederlands internetbeleid

  Rapport over opties voor Nederland om online content regulering zo vorm te geven, dat democratische waarden en mensenrechten geborgd zijn op het internet. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Appendix I (Safety for Voices): Aanvraagformulier (Engels)

  Met dit aanvraagformulier kunt u een subsidie-aanvraag indienen voor Safety for Voices. Dit moet in het Engels. Het aanvraagformulier moet worden ingediend samen met de in het formulier aangegeven bijlagen en uiterlijk 31 juli 2022 worden verzonden naar safetyforvoices@minbuza.nl. Informatie over de beoordelingsprocedure is te vinden in het Subsidiebeleidskader Safety for Voices.