Zoekresultaten  1-10 van de 16.600 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rechten en vrijhedenverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Kamerbrief over vervolgen verantwoordelijken van mensenrechtenschendingen in Iran

  Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over juridische mogelijkheden om verantwoordelijken van mensenrechtenschendingen in Iran internationaal strafrechtelijk te vervolgen. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e deelbesluit Wob-verzoek behandeling AVG-verzoeken door Belastingdienst

  Besluit op een verzoek om documenten over de manier waarop de Belastingdienst AVG-verzoeken behandelt. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controleprotocollen vaststelling verkiezingsuitslag (PS-WS 2023) - Controleprotocol Gemeentelijk Stembureau verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023

  Op deze pagina vindt u de controleprotocollen voor de vaststelling van verschillende verkiezingsuitslagen (Provinciale Staten en waterschappen in maart 2023). Er zijn controleprotocollen opgesteld voor centraal, hoofd- en gemeentelijk stembureaus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controleprotocollen vaststelling verkiezingsuitslag (PS-WS 2023) - Controleprotocol Centraal Stembureau verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2023

  Op deze pagina vindt u de controleprotocollen voor de vaststelling van verschillende verkiezingsuitslagen (Provinciale Staten en waterschappen in maart 2023). Er zijn controleprotocollen opgesteld voor centraal, hoofd- en gemeentelijk stembureaus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controleprotocol vaststelling verkiezingsuitslag (ER-KC 2023)

  Op deze pagina vindt u het controleprotocol voor het centraal stembureau voor de vaststelling van de verkiezingsuitslag (verkiezingen eilandsraden en kiescolleges Caribisch Nederland in maart 2023).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Woo-verzoek Ongehoord Nederland

  Staatssecretaris Uslu (OCW) schrijft aan de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie over Ongehoord Nederland. Zij doet dit naar aanleiding van een Woo-verzoek. Woo staat voor Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzichten Appa-uitkeringen 2010 t/m 2022 - Overzicht duur uitkeringen

  Dit overzicht gaat over de uitkeringen van voormalige leden van de Tweede Kamer, van voormalige bewindspersonen (ministers en staatssecretarissen) en van voormalige burgemeesters waarvan de uitvoering van de Appa-uitkeringen de verant­woordelijkheid is van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (waarnemend burgemeesters en herind­e­lings­burge­mees­ters).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controleprotocollen vaststelling verkiezingsuitslag (PS-WS 2023)

  Op deze pagina vindt u de controleprotocollen voor de vaststelling van verschillende verkiezingsuitslagen (Provinciale Staten en waterschappen in maart 2023). Er zijn controleprotocollen opgesteld voor centraal, hoofd- en gemeentelijk stembureaus.

 • Overzichten Appa-uitkeringen 2010 t/m 2022 - Toelichting bij de overzichten

  Dit overzicht gaat over de uitkeringen van voormalige leden van de Tweede Kamer, van voormalige bewindspersonen (ministers en staatssecretarissen) en van voormalige burgemeesters waarvan de uitvoering van de Appa-uitkeringen de verant­woordelijkheid is van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (waarnemend burgemeesters en herind­e­lings­burge­mees­ters).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openstelling burgemeestersvacature Opsterland

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Opsterland (circa 30.000 inwoners), vacant sinds 22 september 2022.