Zoekresultaten  1-20 van de 328 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Economieverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Intentieverklaring crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams

  Afspraken tussen betrokken partijen over aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams. Het doel van de crisisdienstverlening is dat mensen die door COVID-19 en hun baan dreigen te verliezen of recent hebben verloren, zo veel mogelijk direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht worden geholpen. In regionale mobiliteitsteams zitten werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV. Zij werken nauw samen met onderwijsinstellingen en SBB.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang uitwerking aanvullend sociaal pakket

  Minister Koolmees en staatssecretaris Van 't Wout beschrijven de voortgang van de uitwerking van het aanvullend sociaal pakket voor ondersteuning van de arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams

  Beschrijving hoe de aanvullende crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams er uit gaat zien. Het doel van de crisisdienstverlening is dat mensen die door COVID-19 hun baan dreigen te verliezen of recent hebben verloren, zo veel mogelijk direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht worden geholpen. In regionale mobiliteitsteams zitten werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV. Zij werken nauw samen met onderwijsinstellingen en SBB.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Open Hiring: zijn wie je bent

  Onderzoek naar de effecten van Open Hiring. Bij Open Hiring kunnen werkzoekenden zich via een wachtlijst aanmelden voor een vacature voor een vaste baan. Wie het eerst op de wachtlijst staat, gaat aan de slag, zonder verdere sollicitatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIT-advies Maatschappelijke gevolgen van long covid

  Het Maatschappelijk Impact Team (MIT) adviseert in dit advies over de maatschappelijke impact van long covid. Het MIT adviseert over de sociaalmaatschappelijke en economische gevolgen van de voorstellen van het kabinet bij de bestrijding van het coronavirus en eventuele andere infectieziekten met een pandemisch potentieel.

 • Presentatie voorzitter MIT technische briefing 9 mei 2023

  Op 9 mei 2023 was er een technische briefing in de Tweede Kamer over corona. Voorzitter Jolande Sap van het Maatschappelijk Impact Team (MIT) heeft daar deze presentatie gegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsadvies t.b.v. omgang resterende COVID-19 adviezen

  Advies van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de nog resterende COVID-19 adviezen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIT advies over afschaling resterende COVID-19 adviezen

  Het advies van het Maatschappelijk Impact Team (MIT) over het afschalen van de resterende COVID-19 adviezen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragsreflecties RIVM Corona Gedragsunit

  Afschrift brief van het RIVM Corona Gedragsunit over advies gedragsreflecties afschaling overige COVID-19 adviezen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over instelling Maatschappelijk Impact Team (MIT)

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Eerste Kamer de antwoorden aan op vragen over de instelling van het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Eerste Kamerleden van de fracties van CDA (waar de fractieleden van 50PLUS zich bij aansluiten), de ChristenUnie, en de PvdD hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over adviezen OMT, BAO, MIT en uitvoeringspartners

  Minister Kuipers (VWS) en minister Van Gennip (SZW) sturen de Tweede Kamer de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT), het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO), het 3e advies van het Maatschappelijk Impact Team (MIT) en uitvoeringspartners toe. Met de adviezen worden vanuit verschillende perspectieven input geleverd voor een brede besluitvorming door het kabinet op de resterende COVID-19-adviezen. Eenzelfde brief en stukken zijn ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over instelling Maatschappelijk Impact Team (MIT)

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over de instelling van het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Eerste Kamerleden van de fracties van CDA (waar de fractieleden van 50PLUS zich bij aansluiten), de ChristenUnie, en de PvdD hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies n.a.v. 146e OMT COVID-19

  Advies van het Outbreak Management Team (OMT) over de situatie rondom de COVID-19-pandemie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over instelling Maatschappelijk Impact Team (MIT)

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afbakeningsdocument Hotspotarchief COVID-19 ministerie SZW

  Afbakeningsdocument van de Hotspot COVID-19 van het ministerie van SZW. Dit gaat over de manier van archiveren van coronagerelateerde informatie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afbakeningsdocument Hotspotarchief COVID-19 ministerie SZW

  De ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer het afbakeningsdocument van de Hotspot COVID-19 van het ministerie van SZW. Dit gaat over de manier van archiveren van coronagerelateerde informatie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota (minister Schouten) Aanbiedingsbrief afbakeningsdocument Hotspotarchief COVID-19 ministerie SZW

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over instelling Maatschappelijk Impact Team (MIT)

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op Kamervragen over de instelling van het Maatschappelijk Impact Team. Eerste Kamerleden van de PvdD hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij werkprogramma Maatschappelijk Impact Team 2022-2024

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer het werkprogramma van het Maatschappelijk Impact Team (MIT) voor de periode 2022-2024.  Het MIT adviseert over de maatschappelijke en economische gevolgen van de aanpak van het coronavirus en eventuele andere pandemieën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over instelling Maatschappelijk Impact Team (MIT)

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Eerste Kamer de antwoorden aan op Kamervragen over de instelling van het Maatschappelijk Impact Team. Fractieleden van de PvdD hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op