Zoekresultaten  1-50 van de 232 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Scheepvaartverwijder
 • Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen multimodaal goederenvervoerbeleid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezeggingen multimodaal goederenvervoerbeleid

  Minister Harbers (IenW) komt enkele toezeggingen na uit het Commissiedebat met de Tweede Kamer op 13 april 2023 over het goederenvervoerbeleid. Het gaat om de herijking van de Goederenvervoeragenda, het beleidskader buisleidingen, het onderzoek naar de Demurrage en Detention regels in het containervervoer en de mogelijkheden voor de aansluiting van de logistieke sector langs het Twentekanaal op de goederenvervoercorridor Oost.

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht dat brug Maastricht dreigt in te storten na aanvaring

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Demurrage en Detention-kosten containertransport over zee

  Het rapport doet onderzoek naar de invloed van liggelden en stagelden voor containers in zeehavens op de efficiëntie van het containervervoer. Het beschrijft de demurrage en detention-kosten en de omvang van betaalde demurrage en detention vergoedingen door het Nederlandse bedrijfsleven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Prestatiecontract Nat perceel Maas

  Onderdeel van het inspectierapport over het Watersysteem Maas in opdracht van Rijkswaterstaat. Het rapport bevat de bevindingen van de inspectie van het object Stuwweg Maastricht van 31 mei 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectie Overlaatdam afleidingskanaal 2023

  Onderdeel van het inspectierapport over het Watersysteem Maas in opdracht van Rijkswaterstaat. Het rapport bevat de bevindingen van de inspectie van het object Stuwweg Maastricht van 23 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanleverdossier Reparatie Overlaat Bosscherveld

  Formulier voor het herstellen van hoogwaterschade aan de Overlaat Bosscherveld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectierapport Instandhoudingsinspectie Overlaat in de Bosscheveld

  Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat. Het rapport geeft advies over de instandhouding van de overlaat in de Bosscheveld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat brug Maastricht dreigt in te storten na aanvaring

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Brug Maastricht dreigt in te storten na aanvaring losgeslagen woonboot'. Het Tweede Kamerlid Vedder (CDA) had de vragen gesteld.

 • Overzicht publicaties ILT oktober tot en met december 2023

  Het document bevat een overzicht van de publicaties (rapporten) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de periode oktober tot en met december 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van oktober tot en met december 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) uit de periode oktober 2023 tot en met december 2023.

 • Beslisnota bij publicaties ILT van oktober tot en met december 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering moties over nachtelijk watertaxivervoer op de Waddenzee

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken vlootvervangingsprogramma Rijksrederij januari 2024

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de vlootvervanging van de Rijksrederij. Daarnaast gaat hij in op de uitvoering van enkele toezeggingen en moties.

 • Kamerbrief over uitvoering moties over nachtelijk watertaxivervoer op de Waddenzee

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van 2 moties over nachtelijke watertaxidiensten op de Waddenzee. De 1e is de motie van het Tweede Kamerlid De Hoop (PvdA). Deze verzoekt de regering om te kijken naar uitzonderingen op de wet om het mogelijk te maken om ’s nachts wél harder dan 20 km/u te varen met een snelle motorboot. De 2e motie van het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) ging over nachtelijk vervoer vanaf Ameland en generieke ontheffing bij nachtelijk varen voor gespecificeerde diensten.

 • Kamerbrief over klimaatbeleid voor de zeevaart 2023

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Europese, mondiale en Nederlandse aanpak van het klimaatbeleid voor de zeevaart in 2023.

 • Extension of EU ETS to the offshore sector Practicalities

  Het rapport onderzoekt de toepassing van het Europese EU Emissions Trading System (EU ETS) voor offshore scheepvaart die geldt vanaf 2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stimulering van de verduurzaming van de Nederlandse zeevaart Definitieve rapportage

  Het rapport richt zich op het ontwikkelen van stimuleringsinstrumentarium voor de opschaling van het gebruik van waterstof en methanol in de zeevaart. Dit in verband met het streven naar een klimaatneutrale zeevaart in 2050.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Contouren Roadmap Brandstoftransitie in de Zeevaart

  Rapport van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het rapport schetst de 1e contouren van de Roadmap Brandstoftransitie in de Zeevaart. De Roadmap Brandstoftransitie in de Zeevaart geeft weer hoe de Nederlandse sector aankijkt tegen de internationale transitie naar een klimaatneutrale zeevaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over klimaatbeleid voor de zeevaart 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductie van biobrandstoffen in de binnenvaart

  Het rapport doet verslag van een vervolgonderzoek naar de veiligheidsrisico’s bij het gebruik van biobrandstoffen in de binnenvaart. Het gaat hierbij om gesprekken met partijen uit de binnenvaartsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Doorontwikkeling emissielabelsysteem binnenvaart

  Het rapport gaat over onderzoek naar en advies over het doorontwikkelen van het emissielabelsysteem voor de binnenvaart en bijbehorende de methodologie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een quickscan van vraag en aanbod van haventerreinen t.b.v. de ontwikkeling van duurzame (scheepvaart)brandstoffen

  Het rapport bevat een analyse van de mogelijke omvang van de vraag naar productielocaties voor duurzame brandstoffen in zeehavens in verhouding tot het bestaande aanbod van haventerreinen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 5: Toezeggingen en moties

  Bijlage bij de Verzamelbrief Maritieme Zaken van 25 januari 2024. De bijlage geeft een overzicht van toezeggingen en moties op het terrein van zeevaart, zeehavens, binnenvaart en duurzame scheepvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Verzamelbrief Maritieme Zaken

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief Maritieme Zaken

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen binnen het domein van zeevaart, zeehavens, binnenvaart en duurzame scheepvaart.

 • Onderzoek Normering emissies binnenvaart

  Het rapport gaat over onderzoek naar de mogelijkheden van normering van emissies in de binnenvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over aanbevelingen adviescollege ICT toetsing voor het programma IAS Rijkwaterstaat

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbevelingen adviescollege ICT toetsing voor het programma IAS Rijkwaterstaat

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de afronding van het programma 'Industriële Automatisering Sourcing' (IAS) binnen Rijkswaterstaat, na het verkregen advies door het adviescollege ICT-toetsing in maart 2021. Het gaat om standaardisering van de IT-componenten om de (cyber)veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de kunstwerken van Rijkswaterstaat te bevorderen.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over stoppen huidige aanbesteding Van Brienenoordbrug en vervolg

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stoppen huidige aanbesteding Van Brienenoordbrug en vervolg

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het stoppen van de huidige aanbesteding voor het vernieuwen van de Van Brienenoordbrug in de A16. Hij bespreekt daarbij de nieuwe aanpak die zal leiden tot een nieuwe aanbesteding.

 • Kamerbrief bij OVV rapport over de aanvaring op de Nieuwe Maas

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapprt 'Aanvaring watertaxi met een havenrondvaartboot – Nieuw Maas, Rotterdam' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Hij geeft een korte toelichting op het onderzoek.

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij OVV rapport over de aanvaring op de Nieuwe Maas

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvaring watertaxi met een havenrondvaartboot

  Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Het OvV onderzoekt een aanvaring die plaats vond op 21 juli 2022 tussen de havenrondvaartboot Marco Polo en de watertaxi MSTX 21. Het rapport onderzoekt hoe deze aanvaring kon plaatsvinden en welke factoren hieraan bijdroegen. Het formuleert lessen en aanbevelingen naar aanleiding van het voorval om de veiligheid tijdens het bedrijfsmatig vervoer van personen over de Nieuwe Maas te bevorderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden feitelijke vragen Wetsverslagen begrotingen IenW HXII Mobiliteitsfonds en Deltafonds 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Mobiliteitsfonds vraag 6 en 7

  Bijlage bij de antwoorden op vraag 6 en 7 over het Mobiliteitsfonds 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden feitelijke vragen Wetsverslagen begrotingen IenW HXII Mobiliteitsfonds en Deltafonds 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het Wetsverslag Begroting IenW 2024 (HXII), het Wetsverslag Begroting Mobiliteitsfonds 2024 en het Wetsverslag Begroting Deltafonds 2024.

 • Antwoorden feitelijke vragen begroting 2024 Mobiliteitsfonds

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over het Wetsverslag Begroting Mobiliteitsfonds 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag EU Transportraad 4 december 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van de Transportraad van de Europese Unie (EU) van 4 december 2023. Hij informeert de Kamer over het akkoord op de ‘Verordening goedkeuring van en het markttoezicht op niet voor de weg bestemde mobiele machines die deelnemen aan het verkeer op de openbare weg’ en over de Europese fietsverklaring.

 • Beslisnota bij Kamerbrief met verslag EU Transportraad 4 december 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Bepalen van inzet vervolg besluit inzake Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030

  Nota ter beslissing aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De nota geeft adviezen naar aanleiding van de uitkomsten van het Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 (VBA 2030).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over vervolgaanpak op basis van uitkomsten Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over besluit vervolgstappen renovatie vuurtoren Lange Jaap Huisduinen

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijke scenario’s en de vervolgstappen voor de renovatie van de vuurtoren Kijkduin ('Lange Jaap') in Den Helder.

 • Businesscase groot onderhoud vuurtoren Scheveningen

  Het rapport richt zich op een afweging en een keuze voor een voorkeursalternatief voor de uitvoering van een lange-termijn-oplossing voor de vuurtoren Scheveningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memo Quickscan GPO BVI Definitiedocument en bijlagen Gietijzeren Vuurtorens

  Memo van Rijkswaterstaat. Het memo bevat een quicksan en advies over het definitiedocument over het onderhoud van gietijzeren vuurtorens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vervolgaanpak op basis van uitkomsten Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het starten van een MIRT-verkenning voor de bereikbaarheid van Ameland. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Hij bespreekt daarbij de uitkomsten van het Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 (VBA 2030).

 • Beslisnota bij Kamerbrief over besluit vervolgstappen renovatie vuurtoren Lange Jaap Huisduinen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Businesscase groot onderhoud vuurtoren Westkapelle

  Het rapport richt zich op een afweging en een keuze voor een voorkeursalternatief voor de uitvoering van een lange-termijn-oplossing voor de vuurtoren Westkapelle.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Businesscase groot onderhoud vuurtoren Huisduinen

  Het rapport richt zich op een afweging en een keuze voor een voorkeursalternatief voor de uitvoering van een lange-termijn-oplossing voor de vuurtoren Huisduinen bij Den Helder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwikkelperspectief NOVEX gebied Samenwerken aan de toekomst van het Rotterdamse havengebi ed

  Ontwikkelperspectief voor het NOVEX-gebied Rotterdamse haven. In het programma NOVEX werken alle overheden samen aan een plan voor de inrichting van Nederland. Het ontwikkelperspectief geeft richting aan de strategische ruimtelijke ontwikkeling van de Rotterdamse haven en benoemt de dilemma’s en schuurpunten in relatie tot de leefomgeving. De ondertekening vond plaats op 7 december 2023 .

  Bekijk document gepubliceerd op