Zoekresultaten  1-10 van de 510 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Scheepvaartverwijder
 • Kamerbrief bij rapport opvolgingsonderzoek veiligheid historische zeilvloot

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Veiligheid historische zeilvloot Een opvolgingsonderzoek naar aanleiding van 2 voorvallen in 2022' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Daarbij gaat hij in op de conclusies uit het rapport en op het vervolg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota's naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer 2 nota’s naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag. Het wetsvoorstel gaat over goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag voor aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen en het  wetsvoorstel tot uitvoering van het HNS-verdrag. HNS staat voor Hazardous and Noxious Substances.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de 17 gepauzeerde projecten binnen het aanlegprogramma voor wegen en vaarwegen en de concrete invulling van de structurele opgave op het Mobiliteitsfonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op informatieverzoek reddingsoperatie van de Fremantle Highway

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verzoek van de Tweede Kamer om informatie over de reddingsoperatie bij de brand op het vrachtschip Fremantle Highway. Deze vond plaats op 25 juli 2023 bij Ameland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van april tot en met juni 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van april 2023 tot en met juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport Dimensionering vaargeul Holwerd-Ameland

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het vervolgonderzoek naar mogelijkheden om veilig te passeren in de vaargeul Ameland-Holwerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aankomst vrachtschip Fremantle Highway in de Eemshaven

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken rond de situatie en positie van het vrachtschip Fremantle Highway na de brand van 11 juli 2023. Daarbij geeft hij een toelichting op het besluit om de Fremantle Highway naar de Eemshaven te verslepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken brand op vrachtschip Fremantle Highway

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken bij de brand op het vrachtschip Fremantle Highway boven Ameland. Hij bespreekt daarbij het tijdpad voor het verslepen en bergen van het schip. Ook gaat hij kort in op de eventuele gevolgen voor de natuur en de bewoners van de Waddeneilanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over brand op vrachtschip Fremantle Highway boven Ameland

  Minister Harbers informeert de Tweede Kamer over wat er bekend is over de brand op het vrachtschip Fremantle Highway. Deze brak uit op 25 juli 2023 boven Ameland. Hij geeft een kort samenvatting van de gebeurtenissen en gaat in op de reddingsmaatregelen. Hij verwacht dat hij de Kamer later kan informeren over de toedracht, berging en de afwikkeling van het incident.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toelichting Verdragswijzigingen internationale burgerluchtvaart en binnenvaart

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over wijzigingen van bijlagen bij het Verdrag van Chicago. Het gaat over de internationale burgerluchtvaart en de gewijzigde Voorschriften bij het Europees Verdrag (ENA) over het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

  Bekijk document gepubliceerd op