Zoekresultaten  1-10 van de 23 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Scheepvaartverwijder
 • Kamerbrief rapportage onderzoek stabiliteit boomkorkotters

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Kapseizen en zinken viskotters - Lessen uit de voorvallen met de UK-165 Lummetje en de UK-171 Spes Salutis'van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Hij gaat kort in op de bevindingen uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief OvV UK-160 Riemda

  Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Minister Harbers reageert in de brief op 2 aanbevelingen uit het rapport 'Viskotter zinkt door falend lenspompsysteem; Lessen uit het voorval met de UK-160 Riemda'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift reactie op brief walstroom terminals

  Minister Harbers (IenW) reageert op de brief van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (VRTO) van 4 juli 2022. de brief ging over over de beleidsontwikkeling bij de uitrol van walstroomvoorzieningen op terminals.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere memorie van antwoord Wijziging van de Loodsenwet

  Minister Visser (IenW) reageert op vragen en antwoorden van de Eerste Kamer naar aanleiding van de memorie van antwoord over het wetsvoorstel Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan OvV met reactie op OvV-rapport viskotters UK-165 en UK-171

  Minister Visser (IenW) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op 3 aanbevelingen uit het rapport 'Kapseizen en zinken viskotters - Lessen uit de voorvallen met de UK–165 Lummetje en de UK-171 Spes Salutis' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Toenmalig minister VanNiuewenhuizen (IenW) had dit rapport op 26 mei 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Reactie op OvV-rapport Damsterdijk

  Afschrift van de brief van minister Visser (IenW) aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). De brief bevat haar reactie op de aanbevelingen van de OvV in het rapport 'Dodelijk ongeval door breuk achtertros; Lessen te leren over veilig werken en toezicht'. Het rapport ging over het ongeval op het vrachtschip 'Damsterdijk' op 2 oktober 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Aanwijzing handhaving paragraaf 4.8 Arbeidstijdenbesluit vervoer

  Afschrift van de brief van minister Van Nieuwenhuizen (IenW) met de aanwijzing die zij op 29 juni 2021 heeft gegeven aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De aanwijzing bevat het verzoek om niet te handhaven op een aantal artikelen uit het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v) voor de Search and Rescue (SAR) helikopter operatie in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussentijdse waarschuwing naar aanleiding van de zeer ernstige voorvallen met viskotters UK-165 en UK-171

  Brief van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) aan Stichting Sectorraad Visserij, de Nederlandse Vissersbond enr Visned over veiligheidsrisico's bij een asymmetrische beladingstoestand van vissersvaartuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van Antwoord Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op de bevindingen van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Uitvoeringswet EU zeehavenverordening. Memorie van Antwoord Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening (PDF | 2 pagina's | 166 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief HUF-toets Besluit bescherming koopvaardij

  Aanbiedingsbrief HUF-toets Besluit bescherming koopvaardij.

  Bekijk document gepubliceerd op