Zoekresultaten  1-10 van de 22 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Scheepvaartverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
 • Floating degassing in the Netherlands

  Rapport van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het rapport bevat een juridische analyse over een nationaal verbod op varend ontgassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bslisnota bij Kamerbrief reactie ASV Contourennota Mobiliteitsvisie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wijziging Havenbeveiligingswet

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel wetsvoorstel wijziging Havenbeveiligingswet. Het wetsvoorstel gaat over de modernisering van de opleidingseisen voor personen die bij havenfaciliteiten beveiligingswerkzaamheden verrichten. Daarnaast gaat het voorstel over de optimalisering van de veiligheidscontroles van schepen en 2 technische verbeteringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag inzake implementatiewet hov

  Minister Visser (IenW) reageert op het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen. Het wetsvoorstel gaat over havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen. Zij kreeg het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet uitvoering Bunkerolieverdrag BES

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op het verslag van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES ( Bonaire, Sint-Eustatius en Saba). Het wetsvoorstel gaat over de uitvoering van het Internationaal Verdrag voor de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel Wijziging Loodsenwet

  De nota  bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Wijziging Loodsenwet

  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) reageert op de bevindingen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het Verslag Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op het verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening. Nota naar aanleiding van het Verslag Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening ( PDF | 4 pagina's | 287 kB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het nader verslag Rijkswat nationaliteit zeeschepen

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op de nadere bevindingen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer  over het wetsvoorstel wetsvoorstel Rijkswet nationaliteit zeeschepen. Nota naar aanleiding van het nader verslag Rijkswat nationaliteit zeeschepen (PDF | 11 pagina's | 280 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e Nota van Wijziging

   De 2e nota van wijziging bevat opnieuw wijzigingen in het wetsvoorsel Rijkswet nationaliteit zeeschepen. 2e Nota van Wijziging (PDF | 10 pagina's | 341 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op