Zoekresultaten  1-10 van de 2.467 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Scheepvaartverwijder
Thema: Arbeidsverhoudingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Afschrift Kamerbrief over Seniorenkansenvisie

  Kamerbrief over de Seniorenkansenvisie die eerder is gestuurd naar de Tweede Kamer.

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet toekomst pensioenen

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag bij Wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de nota naar aanleiding van verslag bij Wetsvoorstel toekomst pensioenen aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over Ontwerpbesluit Parameters

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) beantwoordt vragen over het voorgehangen ontwerpbesluit Parameters. De vragen zijn van de Eerst Kamerleden van de 50PLUS-fractie, Fractie-Nanninga, Fractie-Frentrop en Fractie-Otten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorstel invoering uniform wettelijk minimumuurloon

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer dat de ministerraad akkoord is met het initiatiefwetvoorstel van de leden Kathmann en Maatoug rond de wijziging van de invoering van een uniform wettelijk minumumuurloon en enige andere wijzigingen. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer verzonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Eerste Kamer deze brief aan met een memorie van antwoord met betrekking tot het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

  Onderzoek naar welke omstandigheden selectie, moreel risico en gedragseconomische mechanismen zich zullen voordoen bij een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in een hybride verzekeringsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met appreciatie onderzoek naar gedragsreacties bij verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Eerste Kamer over het onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (SEO) naar gedragsreacties bij de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen. De minister voorziet het onderzoek van SEO van een appreciatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

  Dit is het memorie van antwoord bij het Voorstel van de wet ter wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kansen op de arbeidsmarkt: de regionale werkgeversservicepunten aan zet

  Onderzoek naar de doeltreffendheid van de werkgeversdienstverlening zoals die vanuit de werkgeversservicepunten in de 35 arbeidsmarktregio’s wordt aangeboden.

  Bekijk document gepubliceerd op