Zoekresultaten  1-10 van de 3.433 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Scheepvaartverwijder
Thema: Arbeidsverhoudingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Reactie motie werktijdverkorting binnenvaart vanwege stremming Rijn

  Reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op de motie van de leden Slob (ChristenUnie) en De Rouwe (CDA) waarin de regering wordt verzocht binnenvaartondernemers de mogelijkheid te geven met terugwerkende kracht werktijdverkorting aan te vragen in verband met de stremming van de Rijn in Duitsland van 13 januari tot 14 februari 2011. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vraag & Antwoord 'Subsidieregeling STAP-budget'

  Lees meer informatie over de subsidieregeling STAP-budget.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wsw-statistiek 2022 Jaarrapport

  In dit rapport wordt een beeld gegeven van de omvang en karakteristieken van de Wsw in 2022. Daarnaast komen ontwikkelingen in de voorafgaande jaren aan de orde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stappenplan STAP-budget

  Flyer die beschrijft hoe je in 5 stappen STAP-budget aanvraagt: Aanmelden Ontvang STAP-aanmeldingsbewijs Aanvragen STAP-budget STAP-budget wordt uitbetaald Start opleiding, cursus of training

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publieksmonitor pensioenen

  De publieksmonitor pensioenen heeft als doel om doorlopend het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in het pensioenstelsel inzichtelijk te maken. Hierbij ligt primair de nadruk op het meten van vertrouwen in het stelsel en de partijen daarachter, en secundair op het meten van basiskennis over en gedrag ten aanzien van pensioenen.

 • Publieksmonitor pensioenen kwartaal 2 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda Veerkrachtige en Weerbare Samenleving

  De Agenda Veerkrachtige en Weerbare Samenleving helpt gemeenten, professionals en maatschappelijke organisaties met het vergroten van de veerkracht en weerbaarheid van individuen en groepen in de samenleving. Meer kennis en middelen kunnen bijdragen aan het vergroten van sociale stabiliteit in Nederland.

 • Nieuwe pensioenwet: wat betekent het voor u?

  Vragen en antwoorden over het nieuwe pensioenstelsel. De nieuwe pensioenwet gaat op 1 juli 2023 in, maar het duurt even voordat u de gevolgen daarvan merkt. Er komt eerst een overgangsfase van een aantal jaren. Lees onder andere wat er verandert en wat hetzelfde blijft en hoe de overgang naar het nieuwe stelsel vorm gaat krijgen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 27 juni 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet invoering minimumuurloon

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Breed Offensief - juli 2023

  Een betere toekomst begint met werk. Ook als je een beperking hebt.

  Bekijk document gepubliceerd op