Zoekresultaten  1-50 van de 2.473 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Scheepvaartverwijder
Thema: Arbeidsverhoudingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Reactie motie werktijdverkorting binnenvaart vanwege stremming Rijn

  Reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op de motie van de leden Slob (ChristenUnie) en De Rouwe (CDA) waarin de regering wordt verzocht binnenvaartondernemers de mogelijkheid te geven met terugwerkende kracht werktijdverkorting aan te vragen in verband met de stremming van de Rijn in Duitsland van 13 januari tot 14 februari 2011. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nadere memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht en gelijke kansen bij werving en selectie

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs door invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie).

 • Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht en gelijke kansen bij werving en selectie

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van de memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs door de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie). De Eerste Kamerfracties van VVD en SGP hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij rapport OvV over voorval op FWN Rapide

  Staatssecretaris Wiersma (SZW) biedt de Tweede Kamer het rapport aan van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) 'Tussendek valt in ruim met fatale afloop. Lessen uit het voorval aan boord van de FWN Rapide'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Premiedifferentiatie WW

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van drie verschillende onderwerpen met betrekking tot WW-premiedifferentiatie.

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet toekomst pensioenen

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag bij Wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de nota naar aanleiding van verslag bij Wetsvoorstel toekomst pensioenen aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over Ontwerpbesluit Parameters

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) beantwoordt vragen over het voorgehangen ontwerpbesluit Parameters. De vragen zijn van de Eerst Kamerleden van de 50PLUS-fractie, Fractie-Nanninga, Fractie-Frentrop en Fractie-Otten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorstel invoering uniform wettelijk minimumuurloon

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer dat de ministerraad akkoord is met het initiatiefwetvoorstel van de leden Kathmann en Maatoug rond de wijziging van de invoering van een uniform wettelijk minumumuurloon en enige andere wijzigingen. Een vergelijkbare brief is ook naar de Eerste Kamer verzonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Eerste Kamer deze brief aan met een memorie van antwoord met betrekking tot het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

  Dit is het memorie van antwoord bij het Voorstel van de wet ter wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met appreciatie onderzoek naar gedragsreacties bij verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Eerste Kamer over het onderzoek van SEO Economisch Onderzoek (SEO) naar gedragsreacties bij de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen. De minister voorziet het onderzoek van SEO van een appreciatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rappel toezeggingen minister van SZW - april 2023

  Een geactualiseerd overzicht van toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2023 is verstreken. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over diversiteitsaspecten in pensioenbesturen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over diversiteitsaspecten bij de samenstelling van pensioenbesturen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport Kansen op de arbeidsmarkt: de regionale werkgeversservicepunten aan zet

  De ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren de Tweede Kamer over het rapport 'Kansen op de arbeidsmarkt: de regionale werkgeversservicepunten aan zet' van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij conceptregelingen Wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de conceptregelingen aan bij het wetsvoorstel toekomst pensioenen. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging Wet toekomst pensioenen

  Regeling tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet toekomst pensioenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling ter uitwerking bepalingen uit Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000

  Regeling ter uitwerking van bepalingen uit het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000 (Regeling vrijstellingen Wet Bpf2000).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwerpbesluit parameters

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Eerste Kamer over haar toezegging de schriftelijke vragen te beantwoorden over het ontwerpbesluit parameters. Het ontwerpbesluit wordt voor advies gestuurd naar de afdeling Advisering van de Raad van State.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere memorie van antwoord bij wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel toekomst pensioenen. De Eerste Kamerfractie van de VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA/GroenLinks, PvdD, SGP, SP, PVV, OSF, 50PLUS, Fractie Nanninga, Fractie-Frentrop en Fractie-Otten hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nadere memorie van antwoord bij wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel toekomst pensioenen aan. De Eerste Kamerfractie van de VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA/GroenLinks, PvdD, SGP, SP, PVV, OSF, 50PLUS, Fractie Nanninga, Fractie-Frentrop en Fractie-Otten hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsreactie op 2 rapporten over kwaliteit voor werk

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de rapporten 'Miljoenen werkenden zien beloning achterblijven' en 'Hoge prijzen, veel dividend' van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) over kwaliteit voor werk. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft om de kabinetsreactie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over ontslagen PostNL

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de antwoorden aan op Kamervragen over ontslagen bij PostNL. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

  Minister Van Gennip (SZW) deelt de regeling voor de indexatie van het minimumloon per 1 juli 2023 met de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over ontslagen PostNL

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op Kamervragen over ontslagen bij PostNL. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over het voorgehangen ontwerpbesluit Parameters

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) zendt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over het voorgehangen ontwerpbesluit Parameters. De leden van de CDA-fractie, 50PLUS-fractie, Fractie-Nanninga, Fractie-Frentrop en Fractie-Otten hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

  Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoord op Kamervragen over bericht Wetgeving stratenmakers structureel overtreden: 'Pakkans klein'

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de antwoorden aan op vragen over het bericht 'Wetgeving stratenmakers structureel overtreden: 'Pakkans klein''. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Wetgeving stratenmakers structureel overtreden: 'Pakkans klein'

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Wetgeving stratenmakers structureel overtreden: 'Pakkans klein''. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het voorgehangen ontwerpbesluit Parameters

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over het voorgehangen ontwerpbesluit Parameters. De Eerste Kamerleden van de CDA-fractie, 50PLUS-fractie, Fractie-Nanninga, Fractie-Frentrop en Fractie-Otten hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord Kamervragen over fatsoenlijk loon voor werknemers van sociale werkbedrijven

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op Kamervragen over 'Achterblijvende lonen en lage reiskostenvergoeding van werknemers van sociaal ontwikkelbedrijven'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord Kamervragen over achterblijvende lonen en lage reiskostenvergoeding voor werknemers van sociale werkbedrijven

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op Kamervragen over 'een fatsoenlijk loon voor werknemers van sociale werkbedrijven'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Palland (CDA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij rapport Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer een rapport aan over de belemmeringen die asielzoekers in procedure ervaren bij de toetreding tot de arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt

  Onderzoek naar de belemmeringen waar asielzoekers mee te maken krijgen bij hun toetreden tot de Nederlandse arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieregeling ontwikkeladvies STAP 2023

  Voortzetting van de verstrekking van subsidies voor ontwikkeladvies als flankerend beleid bij de Subsidieregeling STAP-budget (Subsidieregeling ontwikkeladvies STAP 2023).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over gevolg van hogere instroom van jonge pensioendeelnemers voor opbouwpercentage

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over het gevolg van een hogere instroom van jonge pensioendeelnemers voor het opbouwpercentage. De vragen zijn gesteld door de leden Nijboer (PvdA) en Maatoug (GroenLinks).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot aanpassing uniforme rekenmethodiek pensioenbedragen

  Regeling van minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) van 5 april 2023 tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de uniforme rekenmethodiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over de Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten. Tweede Kamerleden van de fracties van de VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket

  Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) informeert de Tweede Kamer over het pakket van samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over motie STAP-regeling ook voor op arbeidsmarkt actieve AOW'ers

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de appreciatie van een motie waarin het kabinet wordt verzocht om de STAP-regeling (Stimulering Arbeidsmarktpositie) per direct open te stellen voor AOW’ers die actief zijn op de arbeidsmarkt. Met deze appreciatie geeft de minister een oordeel over de motie. De motie is ingediend door het Tweede Kamerlid Van Plas (BBB) tijdens een debat op 23 maart 2023 over de woon- en zorgplannen voor ouderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorhang Regeling ontwikkeladvies STAP 2023

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de Regeling tot voortzetting van de verstrekking van subsidies voor ontwikkeladvies als flankerend beleid bij de Subsidieregeling STAP-budget (Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies STAP 2023) over verstrekken van gratis ontwikkeladviezen aan praktisch opgeleiden (maximaal mbo-2 geschoold) aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij herziening Uniforme Rekenmethode (URM)

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Eerste Kamer de aangepaste Uniforme Rekenmethode (URM) aan. Pensioenuitvoerders gebruiken de URM om het verwachte pensioen van deelnemers te berekenen in 3 bedragen: hoeveel wordt mijn pensioen als het meezit, als het tegenzit en wat het naar verwachting wordt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag aan bij het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen bij het wetsvoorstel toekomst pensioenen. De leden van de Eerste Kamer hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen

  Ontwerpbesluit van houdende vaststelling van regels omtrent experimenten voor een pensioenregeling voor zelfstandigen (Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief conceptbesluiten wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer  over Kamerstukken in het kader van het wetsvoorstel toekomst pensioenen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord wetsvoorstel toekomst pensioenen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Eerste Kamer het memorie van antwoord aan bij het wetsvoorstel toekomst pensioenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging regeling nettopensioen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over vakbonden zoeken nieuwe varianten opbouw vroegpensioen

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Vakbonden zoeken naar nieuwe varianten voor opbouw vroegpensioen'. Het Tweede Kamerlid Van Beukering-Huijbregts (D66) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit over toekomst pensioenen

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere besluiten in verband met de Wet toekomst pensioenen (Besluit toekomst pensioenen).

  Bekijk document gepubliceerd op