Zoekresultaten  1-10 van de 2.480 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Scheepvaartverwijder
Thema: Arbeidsverhoudingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Reactie motie werktijdverkorting binnenvaart vanwege stremming Rijn

  Reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op de motie van de leden Slob (ChristenUnie) en De Rouwe (CDA) waarin de regering wordt verzocht binnenvaartondernemers de mogelijkheid te geven met terugwerkende kracht werktijdverkorting aan te vragen in verband met de stremming van de Rijn in Duitsland van 13 januari tot 14 februari 2011. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets Belastingdienst - Stapsgewijze afschaffing LKV oudere werknemer

  De Belastingdienst bespreekt de mogelijke gevolgen van het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het wetsvoorstel gaat over het laten vervallen van het lage inkomensvoordeel en enkele andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemers (LKV ouderen)

  Uitvoeringstoets van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De uitvoeringstoets beoordeelt het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het wetsvoorstel gaat over het laten vervallen van het lage inkomensvoordeel en enkele andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging bij wetsvoorstel wijziging van de wet tegemoetkomingen loondomein

  Minister Van Gennip (SZW) geeft een toelichting op enkele wijzigingen in het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het wetsvoorstel gaat over het laten vervallen van het lage inkomensvoordeel en enkele andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging Wetsvoorstel wijziging Wtl

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de nota van wijziging over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het wetsvoorstel gaat over het laten vervallen van het lage inkomensvoordeel en enkele andere wijzigingen. Ook stuurt zij de uitvoeringstoetsen van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Belastingdienst.

 • Kamerbrief over uitzendbeding bij ziekte

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen op het gebied van het uitzendbeding bij ziekte. Met deze brief komt de minister eveneens een toezegging na, gedaan aan het Tweede Kamerlid Van Kent (SP).

 • Antwoorden op Kamervragen artikel 'Verstoorde arbeidsverhouding’ als ontslaggrond ondermijnt sociale veiligheid'

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op de Kamervragen over het artikel 'Verstoorde arbeidsverhouding’ als ontslaggrond ondermijnt sociale veiligheid'. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Westerveld en Maatoug (beiden GroenLinks).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Antwoord op Kamervragen artikel 'Verstoorde arbeidsverhouding’ als ontslaggrond ondermijnt sociale veiligheid'

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Verstoorde arbeidsverhouding’ als ontslaggrond ondermijnt sociale veiligheid'. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Westerveld en Maatoug (beiden GroenLinks).

 • Aanbiedingsbrief bij nadere memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht en gelijke kansen bij werving en selectie

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs door invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie).

 • Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht en gelijke kansen bij werving en selectie

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van de memorie van antwoord over het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs door de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie). De Eerste Kamerfracties van VVD en SGP hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op