Zoekresultaten  1-50 van de 971 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Scheepvaartverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Speech by Mark Harbers, Minister of Infrastructure and Water Management, at the IMO General Assembly

  “Shipping is a crucial driver of the global economy. Ninety per cent of world trade goes by sea. There is a growing urgency to make our shipping more sustainable, while safety continues to drive our cooperation. The Netherlands believes that these are global issues that need to be addressed primarily at IMO level. The Kingdom of the Netherlands would like to be your partner and is pleased to stand as a candidate for re-election to the Council.” Dat zegt minister Harbers op 27 november bij de General Assembly van de IMO in Londen.

 • Lijst van documenten bij besluit op Woo-verzoek over herziene Regeling bemanning zeegaande zeilschepen

  Lijst van documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten die beschikbaar zijn bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die (direct dan wel indirect) betrekking hebben op de totstandkoming van de herziene Regeling bemanning zeegaande zeilschepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over herziene Regeling bemanning zeegaande zeilschepen

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten die beschikbaar zijn bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die (direct dan wel indirect) betrekking hebben op de totstandkoming van de herziene Regeling bemanning zeegaande zeilschepen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Documenten bij besluit op Woo-verzoek over herziene Regeling bemanning zeegaande zeilschepen

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten die beschikbaar zijn bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die (direct dan wel indirect) betrekking hebben op de totstandkoming van de herziene Regeling bemanning zeegaande zeilschepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken varend ontgassen

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het dossier varend ontgassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken varend ontgassen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij kamerbrief over BO Waddengebied 26 juni 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • kamerbrief over BO Waddengebied 26 juni 2023

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW) van 26 juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over varend ontgassen

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Schippers vrezen tekort aan installaties om tanks te legen' en 'Ministerie wil verbod op varend ontgassen versnellen'. Het Tweede Kamerlid Alkaya (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Uitvoeringswet HNS-verdrag

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag goedkeuring van het HNS-verdrag en wetsvoorstel tot uitvoering van het HNS-verdrag

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het Internationaal Verdrag voor aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag goedkeuring van het HNS-verdrag en wetsvoorstel tot uitvoering van het HNS-verdrag

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag goedkeuring van het HNS-verdrag en wetsvoorstel tot uitvoering van het HNS-verdrag

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het Internationaal Verdrag voor aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen. Daarnaast stuurt hij de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over varend ontgassen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport over luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer'. Het rapport onderzoekt de vormgeving van de nationale wetten en regelgeving voor de implementatie van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive; RED-III). Het gaat hierbij om de sectoren luchtvaart en zeevaart. De minister informeert de Kamer daarnaast over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Boucke (D66). De motie verzocht om een visie, plan en groeipad op te stellen voor de productie, opslag en het transport van duurzame luchtvaartbrandstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeksrapport over luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Onderzoeksrapport luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  Het rapport onderzoekt de vormgeving van de nationale wetten en regelgeving voor de implementatie van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive; RED-III). Het gaat hierbij om de sectoren luchtvaart en zeevaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spreektekst minister Harbers bij jaarcongres NVB

  “Voor het eerst sinds 2007 ligt er weer een Binnenvaartvisie. Met ambities en acties op de vier grote slagen die we zullen moeten maken: energietransitie, digitalisering, de ketenoptimalisatie en toekomstbestendige vaarwegen. Er liggen echt kansen om met onze unieke vaarwegen en netwerk van binnenhavens die duurzame en sterke toekomst te realiseren. In de Binnenvaartvisie staat zelfs: we hebben goud in handen! Dat getuigt van vertrouwen.” Dat zegt de minister op 6 oktober bij het Jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens.

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport havenbekken Houtrakpolder

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamerhet rapport 'Onderzoek voorwaarden havenbekken Houtrakpolder'. Daarbij geeft hij een toelichting op de belangrijkste punten uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoeksrapport havenbekken Houtrakpolder

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek voorwaarden havenbekken Houtrakpolder

  Het rapport analyseert de voorwaarden voor het realiseren van een extra havenbekken voor de Amsterdamse haven in de Houtrakpolder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheid historische zeilvloot Een opvolgingsonderzoek naar aanleiding van 2 voorvallen in 2022

  Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Het rapport gaat over onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen uit eerder onderzoek naar aanleiding van een dodelijk ongeval op het historisch zeilschip Risico in augustus 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport opvolgingsonderzoek veiligheid historische zeilvloot

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Veiligheid historische zeilvloot Een opvolgingsonderzoek naar aanleiding van 2 voorvallen in 2022' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Daarbij gaat hij in op de conclusies uit het rapport en op het vervolg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport opvolgingsonderzoek veiligheid historische zeilvloot

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag. Het wetsvoorstel gaat over goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag voor aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen en het  wetsvoorstel tot uitvoering van het HNS-verdrag. HNS staat voor Hazardous and Noxious Substances.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij bij nota's naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel tot goedkeuring van het HNS-verdrag en wetsvoorstel tot uitvoering van het HNS-verdrag

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Uitvoeringswet HNS-verdrag

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede KamerKamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag. Het wetsvoorstel gaat over goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag voor aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen. HNS staat voor Hazardous and Noxious Substances.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota's naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer 2 nota’s naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag. Het wetsvoorstel gaat over goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag voor aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen en het  wetsvoorstel tot uitvoering van het HNS-verdrag. HNS staat voor Hazardous and Noxious Substances.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de 17 gepauzeerde projecten binnen het aanlegprogramma voor wegen en vaarwegen en de concrete invulling van de structurele opgave op het Mobiliteitsfonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op informatieverzoek reddingsoperatie van de Fremantle Highway

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op informatieverzoek reddingsoperatie van de Fremantle Highway

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verzoek van de Tweede Kamer om informatie over de reddingsoperatie bij de brand op het vrachtschip Fremantle Highway. Deze vond plaats op 25 juli 2023 bij Ameland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief en antwoordbrief zorgen dienstverlening SAR-helikopter MIRG-team

  Afschrift van de brief van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) aan minister Harbers (IenW) en de antwoordbrief van de minister. De brieven gaan over de zorgen over de gunning van de aanbesteding van de Search and Rescue (SAR) dienstverlening in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q2 2023 Infrastructuur en Waterstaat

  De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om het 2e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van april tot en met juni 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van april 2023 tot en met juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht publicaties ILT april tot en met juni 2023

  Het overzicht bevat de publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van april 2023 tot en met juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij overzicht publicaties ILT april tot en met juni 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport Dimensionering vaargeul Holwerd-Ameland

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het vervolgonderzoek naar mogelijkheden om veilig te passeren in de vaargeul Ameland-Holwerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding rapport Dimensionering vaargeul Holwerd

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over aankomst vrachtschip Fremantle Highway in de Eemshaven

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aankomst vrachtschip Fremantle Highway in de Eemshaven

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken rond de situatie en positie van het vrachtschip Fremantle Highway na de brand van 11 juli 2023. Daarbij geeft hij een toelichting op het besluit om de Fremantle Highway naar de Eemshaven te verslepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken brand op vrachtschip Fremantle Highway

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken bij de brand op het vrachtschip Fremantle Highway boven Ameland. Hij bespreekt daarbij het tijdpad voor het verslepen en bergen van het schip. Ook gaat hij kort in op de eventuele gevolgen voor de natuur en de bewoners van de Waddeneilanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken brand op vrachtschip Fremantle Highway

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota over Kamerbrief over brand op vrachtschip Fremantle Highway boven Ameland

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over brand op vrachtschip Fremantle Highway boven Ameland

  Minister Harbers informeert de Tweede Kamer over wat er bekend is over de brand op het vrachtschip Fremantle Highway. Deze brak uit op 25 juli 2023 boven Ameland. Hij geeft een kort samenvatting van de gebeurtenissen en gaat in op de reddingsmaatregelen. Hij verwacht dat hij de Kamer later kan informeren over de toedracht, berging en de afwikkeling van het incident.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toelichting Verdragswijzigingen internationale burgerluchtvaart en binnenvaart

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over wijzigingen van bijlagen bij het Verdrag van Chicago. Het gaat over de internationale burgerluchtvaart en de gewijzigde Voorschriften bij het Europees Verdrag (ENA) over het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ongevalscijfers Scheepvaart 2022

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de ongevalscijfers van 2022 op de Nederlandse binnenwateren en de Noordzee. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over klimaatafspraken internationale zeevaart

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de belangrijkste uitkomsten van de International Maritime Organization (IMO). 175 landen hebben onderhandeld over het aanscherpen van de strategie om de uitstoot van broeikasgassen door de internationale zeescheepvaart te beperken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over klimaatafspraken internationale zeevaart

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • [Ingetrokken] Besluit op Woo-verzoek over onderzoek naar capaciteit schip

  [INGETROKKEN]