Zoekresultaten  1-20 van de 224 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Scheepvaartverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Verzamelbrief Wadden voorjaar 2024

  Minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BO Waddengebied) van 17 januari 2024. Ook gaan zij in op actuele onderwerpen die te maken hebben het Waddengebied. Onder meer de motie van de Tweede Kamerleden Van der Plas (BBB) en Koerhuis (VVD) over de Waddenveren en de bereikbaarheid van Ameland.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen multimodaal goederenvervoerbeleid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezeggingen multimodaal goederenvervoerbeleid

  Minister Harbers (IenW) komt enkele toezeggingen na uit het Commissiedebat met de Tweede Kamer op 13 april 2023 over het goederenvervoerbeleid. Het gaat om de herijking van de Goederenvervoeragenda, het beleidskader buisleidingen, het onderzoek naar de Demurrage en Detention regels in het containervervoer en de mogelijkheden voor de aansluiting van de logistieke sector langs het Twentekanaal op de goederenvervoercorridor Oost.

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht dat brug Maastricht dreigt in te storten na aanvaring

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Demurrage en Detention-kosten containertransport over zee

  Het rapport doet onderzoek naar de invloed van liggelden en stagelden voor containers in zeehavens op de efficiëntie van het containervervoer. Het beschrijft de demurrage en detention-kosten en de omvang van betaalde demurrage en detention vergoedingen door het Nederlandse bedrijfsleven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Prestatiecontract Nat perceel Maas

  Onderdeel van het inspectierapport over het Watersysteem Maas in opdracht van Rijkswaterstaat. Het rapport bevat de bevindingen van de inspectie van het object Stuwweg Maastricht van 31 mei 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectie Overlaatdam afleidingskanaal 2023

  Onderdeel van het inspectierapport over het Watersysteem Maas in opdracht van Rijkswaterstaat. Het rapport bevat de bevindingen van de inspectie van het object Stuwweg Maastricht van 23 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanleverdossier Reparatie Overlaat Bosscherveld

  Formulier voor het herstellen van hoogwaterschade aan de Overlaat Bosscherveld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectierapport Instandhoudingsinspectie Overlaat in de Bosscheveld

  Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat. Het rapport geeft advies over de instandhouding van de overlaat in de Bosscheveld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat brug Maastricht dreigt in te storten na aanvaring

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Brug Maastricht dreigt in te storten na aanvaring losgeslagen woonboot'. Het Tweede Kamerlid Vedder (CDA) had de vragen gesteld.

 • Overzicht publicaties ILT oktober tot en met december 2023

  Het document bevat een overzicht van de publicaties (rapporten) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de periode oktober tot en met december 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van oktober tot en met december 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) uit de periode oktober 2023 tot en met december 2023.

 • Beslisnota bij publicaties ILT van oktober tot en met december 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering moties over nachtelijk watertaxivervoer op de Waddenzee

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken vlootvervangingsprogramma Rijksrederij januari 2024

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de vlootvervanging van de Rijksrederij. Daarnaast gaat hij in op de uitvoering van enkele toezeggingen en moties.

 • Kamerbrief over uitvoering moties over nachtelijk watertaxivervoer op de Waddenzee

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van 2 moties over nachtelijke watertaxidiensten op de Waddenzee. De 1e is de motie van het Tweede Kamerlid De Hoop (PvdA). Deze verzoekt de regering om te kijken naar uitzonderingen op de wet om het mogelijk te maken om ’s nachts wél harder dan 20 km/u te varen met een snelle motorboot. De 2e motie van het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) ging over nachtelijk vervoer vanaf Ameland en generieke ontheffing bij nachtelijk varen voor gespecificeerde diensten.

 • Kamerbrief over klimaatbeleid voor de zeevaart 2023

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Europese, mondiale en Nederlandse aanpak van het klimaatbeleid voor de zeevaart in 2023.

 • Extension of EU ETS to the offshore sector Practicalities

  Het rapport onderzoekt de toepassing van het Europese EU Emissions Trading System (EU ETS) voor offshore scheepvaart die geldt vanaf 2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stimulering van de verduurzaming van de Nederlandse zeevaart Definitieve rapportage

  Het rapport richt zich op het ontwikkelen van stimuleringsinstrumentarium voor de opschaling van het gebruik van waterstof en methanol in de zeevaart. Dit in verband met het streven naar een klimaatneutrale zeevaart in 2050.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Contouren Roadmap Brandstoftransitie in de Zeevaart

  Rapport van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het rapport schetst de 1e contouren van de Roadmap Brandstoftransitie in de Zeevaart. De Roadmap Brandstoftransitie in de Zeevaart geeft weer hoe de Nederlandse sector aankijkt tegen de internationale transitie naar een klimaatneutrale zeevaart.

  Bekijk document gepubliceerd op