Zoekresultaten  1-50 van de 852 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Scheepvaartverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over Vlootvervanging Rijksrederij

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 7 december 2022 over de vlootvervanging van de Rijksrederij. Het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden Kamervragen Vlootvervanging Rijksrederij Koerhuis VVD

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Rapportage stability of beamtrawlers

  Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Het rapport onderzoekt het veiligheidsrisico van kapseizen en zinken van van boomkorkotters (viskotters) door gevaarlijke asymmetrische beladingstoestanden binnen de gehele Nederlandse kottervloot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Onderliggende beslisnota aanbieding rapportage onderzoek stabiliteit boomkorkotters

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief rapportage onderzoek stabiliteit boomkorkotters

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Kapseizen en zinken viskotters - Lessen uit de voorvallen met de UK-165 Lummetje en de UK-171 Spes Salutis'van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Hij gaat kort in op de bevindingen uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over transport van de weg naar de binnenvaart

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht '20 euro subsidie per container die van weg naar water gaat'. Het Tweede Kamerlid Alkaya (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de dreigende stop van nachttochten van watertaxi’s naar en tussen de Waddeneilanden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de dreigende stop van nachttochten van watertaxi’s naar en tussen de Waddeneilanden

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Watertaxi's naar Waddeneilanden dreigen allemaal te stoppen met nachttochten: 'Dit is een probleem voor alle eilanden''. Het Tweede Kamerlid De Hoop (PvdA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Vraagtekens over brandveiligheid Riekerhaven

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht Vraagtekens over brandveiligheid Riekerhaven: ‘Als dit ’s nachts was gebeurd, was de ellende niet te overzien’.  Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij aanbieding brief TK mbt gesprek met de infrasector 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gesprek met de infrasector over de onderhoudsprojecten 2023

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede over het gesprek dat hij heeft gevoerd met de infrasector. Aanleiding hiervoor was de zorg dat de infrasector 'thuis komt te zitten' als Rijkswaterstaat niet voldoende groot onderhoudsprojecten op de markt zet.Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota schriftelijke beantwoording 2de termijn CD Maritiem 8 december 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over historische analyse chroom-6 Rijkswaterstaat

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de analyse door Rijkswaterstaat naar de mogelijke gezondheidsrisico’s bij werkzaamheden met chroom-6 in het verleden. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen 2e termijn Commissie Debat Maritiem 8 december 2022

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op antwoorden op de vragen uit de 2e termijn van het Commissiedebat Maritiem van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op 8 december 2022. De vaste Tweede Kamercommissie voor  Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Waddenzee en Waddengebied

  Minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over enkele onderwerpen over de Waddenzee en het Waddengebied. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota kamerbrief CD Wadden 18 jan 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over historische analyse chroom-6 RWS

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over versterking en bescherming scheepsbouwclusters

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versterking en bescherming scheepsbouwclusters

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verzoek van het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB). Het Kamerlid had verzocht om een brief over versterking en bescherming van de regionale scheepsbouwclusters. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Scheepsbouwer IHC zet kroonjuweel in etalage

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Scheepsbouwer IHC zet kroonjuweel in etalage'. De Tweede Kamerleden Amhaouch (CDA) en Stoffer (SGP) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 planningsbrief IenW 2023

  Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen over bericht Vraagtekens over brandveiligheid Riekerhaven

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken varend ontgassen

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken op het gebied van het varend ontgassen. Ook doet hij de toezegging af aan het Tweede Kamerlid Alkaya (SP). De toezegging ging over de kosten van ontgassingsinstallaties. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief varend ontgassen CD Maritiem 8 december 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang vlootvernieuwing Rijksrederij

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het 1e deel van het vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij. Hij bespreekt daarbij het tijdpad, de inzet op toepassing van technologieën voor verduurzaming en de bijbehorende budgetten. Ook gaat hij in op de volgende fase van het vlootvervangingsprogramma. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota antwoorden Kamervragen Chinese investeringen in havens

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota vlootvernieuwing Rijksrederij

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over verkoop havens aan China door EU-staten

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Terwijl Amerikanen zwaar materieel aanvoeren voor de oorlog, verkopen EU-staten havens aan China'. De Tweede Kamerleden Inge van Dijk en Amhaouch (beiden CDA) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over handhavingspraktijk bijmengen van afval in stookolie

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de handhavingspraktijk bij het vermeend bijmengen van afvalstoffen in stookolie. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief Handhavingspraktijk bijmengen van afval in stookolie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij verzamelbrief Commissiedebat Maritiem 8 december 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij vierde voortgangsbrief MSC Zoe

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief commissiedebat Maritieme Zaken 8 december 2022

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van nog openstaande moties en toezeggingen en een aantal dossiers op het gebied van maritieme zaken. Onder meer over zeehavens, zeevaart en binnenvaart. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 4e voortgangsbrief MSC Zoe

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over het ongeval met het containerschip MSC Zoe. Dit vond plaats op 2 januari 2019 boven de Waddeneilanden. Bij het ongeval verloor het schip 342 containers. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maritieme-, Arbeidsmarkt- en Haven Monitor 2022

  In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in samenwerking met de Stichting Nederland Maritiem Land is de jaarlijkse Maritieme-, Arbeidsmarkt- en Havenmonitor opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart 1 Bruggen met beperkingen voor het scheepvaart verkeer 2023

  De kaart toont landelijk de voornaamste bruggen waar in 2022 een beperking geldt voor het (scheepvaart)verkeer vanwege zorgen over de constructieve veiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Prognoserapport 2022 Vervanging en Renovatie Rijkswaterstaat

  Rapport van Rijkswaterstaat (RWS). Het rapport bevat een prognose voor Vervanging en Renovatie (VenR) van objecten (wegen, tunnels, bruggen, sluizen, viaducten) die vanaf 2022 aan vernieuwing toe zijn. Het rapport gaat over de periode van 2023 tot en met 2050.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief Staat van de infra RWS en ProRail + Prognoserapport VenR 2022 RWS

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toekomst binnenvaart

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de toekomstvisie op de binnenvaart. Daarbij geeft hij een beschrijving van de transities die in de binnenvaart moeten plaatsvinden. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart 4 Per regio risico-hinder-grootschalige werkzaamheden 2023

  De kaart toont regionale locaties en objecten (bruggen, wegen, vaarwegen) in de MIRT-regio Noord-Nederland met (risico’s op) hinder voor (vaar)weggebruikers. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Staat van de infrastructuur van RWS en ProRail en Prognoserapport Vervanging en Renovatie Rijkswaterstaat

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (IenW) sturen de Tweede Kamer de rapportages 'Staat van de Infrastructuur' over het jaar 2021 van ProRail en Rijkswaterstaat (RWS). Zij bespreken beide rapporten in de Kamerbrief. Ook sturen zij het prognoserapport 'Vervanging en Renovatie 2022' en enkele kaarten over toekomstige grootschalige werkzaamheden. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Infrastructuur Rijkswaterstaat 2021

  Rapport van Rijkswaterstaat (RWS). Het is de 2e jaarlijkse rapportage over de staat van de infrastructuur bij het Hoofdwegennet (HWN), het Hoofdvaarwegennet (HVWN) en het Hoofdwatersysteem (HWS) in Nederland. Het gaat om het jaar 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief toekomst binnenvaart

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart 2 Geplande grootschalige werkzaamheden 2023

  De kaart toont geplande grootschalige werkzaamheden op het hoofdwegennet en hoofdvaarwegennet die leiden tot grote hinder voor (vaar)weggebruikers in 2023 en verder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart 3 Risico op beperkingen-hinder 2023

  De kaart geeft een landelijk overzicht van de voornaamste locaties met mogelijke risico’s op beperkingen/hinder voor (vaar) weggebruikers. Dit als gevolg van uitstel van onderhoudswerkzaamheden om veiligheidsredenen of vanwege onvoldoende budget.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen over bericht Scheepsbouwer IHC zet kroonjuweel in etalage

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingbrief bij rapport OvV over beknelling door sleepdraad

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Beknelling door sleepdraad met fatale afloop. Lessen uit het ongeval aan boord van de sleepboot En Avant 7' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Hij verwacht dat hij in het voorjaar van 2023 zijn reactie naar de Kamer kan sturen. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Aanbiedingsbrief OvV rapport En Avant 7

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beknelling door sleepdraad met fatale afloop. Lessen uit het ongeval aan boord van de sleepboot En Avant 7

  Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Het OvV onderzoekt het ongeval met de Nederlandse sleepboot En Avant 7 op woensdag 25 augustus 2021. Bij dit ongeval raakten 2 bemanningsleden bekneld tussen de sleepdraad en de opbouw van de sleepboot. Hierbij vielen 1 dode en 1 gewonde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brief ASV over Contourennota Mobiliteitsvisie

  Minister Harbers (IenW) reageert op de brief van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) over de Contourennota voor de Mobiliteitsvisie. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had hierom verzocht. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op