Zoekresultaten  1-10 van de 540 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Scheepvaartverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat brug Maastricht dreigt in te storten na aanvaring

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Brug Maastricht dreigt in te storten na aanvaring losgeslagen woonboot'. Het Tweede Kamerlid Vedder (CDA) had de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over toezeggingen multimodaal goederenvervoerbeleid

  Minister Harbers (IenW) komt enkele toezeggingen na uit het Commissiedebat met de Tweede Kamer op 13 april 2023 over het goederenvervoerbeleid. Het gaat om de herijking van de Goederenvervoeragenda, het beleidskader buisleidingen, het onderzoek naar de Demurrage en Detention regels in het containervervoer en de mogelijkheden voor de aansluiting van de logistieke sector langs het Twentekanaal op de goederenvervoercorridor Oost.

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van oktober tot en met december 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) uit de periode oktober 2023 tot en met december 2023.

 • Kamerbrief over stand van zaken vlootvervangingsprogramma Rijksrederij januari 2024

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de vlootvervanging van de Rijksrederij. Daarnaast gaat hij in op de uitvoering van enkele toezeggingen en moties.

 • Kamerbrief over uitvoering moties over nachtelijk watertaxivervoer op de Waddenzee

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van 2 moties over nachtelijke watertaxidiensten op de Waddenzee. De 1e is de motie van het Tweede Kamerlid De Hoop (PvdA). Deze verzoekt de regering om te kijken naar uitzonderingen op de wet om het mogelijk te maken om ’s nachts wél harder dan 20 km/u te varen met een snelle motorboot. De 2e motie van het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) ging over nachtelijk vervoer vanaf Ameland en generieke ontheffing bij nachtelijk varen voor gespecificeerde diensten.

 • Kamerbrief over klimaatbeleid voor de zeevaart 2023

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Europese, mondiale en Nederlandse aanpak van het klimaatbeleid voor de zeevaart in 2023.

 • Verzamelbrief Maritieme Zaken

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen binnen het domein van zeevaart, zeehavens, binnenvaart en duurzame scheepvaart.

 • Kamerbrief over aanbevelingen adviescollege ICT toetsing voor het programma IAS Rijkwaterstaat

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de afronding van het programma 'Industriële Automatisering Sourcing' (IAS) binnen Rijkswaterstaat, na het verkregen advies door het adviescollege ICT-toetsing in maart 2021. Het gaat om standaardisering van de IT-componenten om de (cyber)veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de kunstwerken van Rijkswaterstaat te bevorderen.

 • Kamerbrief over stoppen huidige aanbesteding Van Brienenoordbrug en vervolg

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het stoppen van de huidige aanbesteding voor het vernieuwen van de Van Brienenoordbrug in de A16. Hij bespreekt daarbij de nieuwe aanpak die zal leiden tot een nieuwe aanbesteding.

 • Kamerbrief bij OVV rapport over de aanvaring op de Nieuwe Maas

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapprt 'Aanvaring watertaxi met een havenrondvaartboot – Nieuw Maas, Rotterdam' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Hij geeft een korte toelichting op het onderzoek.