Zoekresultaten  1-10 van de 5.638 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Scheepvaartverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over Vlootvervanging Rijksrederij

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 7 december 2022 over de vlootvervanging van de Rijksrederij. Het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden Kamervragen Vlootvervanging Rijksrederij Koerhuis VVD

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opdracht expertgroep modernisering NV-recht

  Een groep experts op het terrein van het NV-recht, afkomstig uit de wetenschap en praktijk, werken samen om oplossingen voor geconstateerde knelpunten en ideeën voor verdere verbetering van het ondernemersrecht in kaart te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landenoverzicht Loyaliteitsregelingen

  Overzicht van de wijzen waarop loyaliteitsaandelen in andere landen zijn geregeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Utrechtse standplaatshouders

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over Utrechtse standplaatshouders die hun vertrouwde plaats moeten opgeven door Europese regelgeving. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang modernisering ondernemingsrecht

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het werk van de expertgroep modernisering NV-recht. De taak van de expertgroep is om te adviseren over het wegnemen van knelpunten in het recht voor naamloze vennootschappen (NV’s) en om voorstellen te doen voor verbeteringen in wetgeving voor rechtspersonen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking rechtspraak loyaliteitsaandelen

  In de rechtspraak over loyaliteitsdividend en loyaliteitsstemrecht staat toetsing aan het gelijkheidsbeginsel centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Utrechtse standplaatshouders

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking van de positie van institutionele beleggers ten aanzien van loyaliteitsaandelen/onevenredig stemrecht

  Uitwerking van de positie van institutionele beleggers ten aanzien van loyaliteitsaandelen en aandelen met onevenredig stemrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Nederlandse beursvennootschappen met een loyaliteitsregeling

  Overzicht van Nederlandse beursvennootschappen met een loyaliteitsregeling. Stand van zaken in november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op