Zoekresultaten  1-10 van de 2.627 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Scheepvaartverwijder
Thema: Markttoezichtverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over Vlootvervanging Rijksrederij

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 7 december 2022 over de vlootvervanging van de Rijksrederij. Het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden Kamervragen Vlootvervanging Rijksrederij Koerhuis VVD

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Rapportage stability of beamtrawlers

  Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Het rapport onderzoekt het veiligheidsrisico van kapseizen en zinken van van boomkorkotters (viskotters) door gevaarlijke asymmetrische beladingstoestanden binnen de gehele Nederlandse kottervloot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Onderliggende beslisnota aanbieding rapportage onderzoek stabiliteit boomkorkotters

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief rapportage onderzoek stabiliteit boomkorkotters

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Kapseizen en zinken viskotters - Lessen uit de voorvallen met de UK-165 Lummetje en de UK-171 Spes Salutis'van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Hij gaat kort in op de bevindingen uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over transport van de weg naar de binnenvaart

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht '20 euro subsidie per container die van weg naar water gaat'. Het Tweede Kamerlid Alkaya (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvulling bij Uitvoeringstoets Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

  Memo van de Kamer van Koophandel (KvK). Het memo geeft een aanvulling op de uitvoeringstoets voor de 'Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie'. Het gaat in op de financiële gevolgen bij een nalevingspercentage van de wet van 90%.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. Het wetvoorstel gaat over tijdelijke wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en de Wet op de economische delicten. Het gaat hierbij om het vergroten van transparantie bij de ontbinding van rechtspersonen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. Het wetvoorstel gaat over tijdelijke wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en de Wet op de economische delicten. Het gaat hierbij om het vergroten van transparantie bij de ontbinding van rechtspersonen.

  Bekijk document gepubliceerd op