Zoekresultaten  1-10 van de 768 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Scheepvaartverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit verbod varend ontgassen

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart. Het gaat om de versnelde nationale invoering van fase II van het verbod op varend ontgassen. Hij gaat daarbij in op de voorhangprocedure.

 • Ontwerp Besluit Wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart. Het gaat om de versnelde nationale invoering van fase II van het verbod op varend ontgassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit wijziging Scheepsafvalstoffenbesluit verbod varend ontgassen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Corridor Alpine Rhine 2022 Annual Report

  Jaarrapportage van de spoorgoederencorridor Rijn-Alpen over 2022. De rapportage beschrijft de prestaties in 2022, de infrastructurele projecten en andere belangrijke onderwerpen zoals het beleid en ontwikkelingen in de capaciteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rail Freight Corridor North Sea Baltic

  Jaarrapportage van de spoorgoederencorridor Noordzee - Baltische Staten. De rapportage gaat over de prestaties en activiteiten op de crridor in het jaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkelingen van het spoorgoederenvervoer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van het Toekomstbeeld Spoorgoederenvervoer. Zij gaat in op relevante ontwikkelingen in het spoorgoederenvervoer langs de pijlers van het Toekomstbeeld. Ook bespreekt zij recente ontwikkelingen in internationaal verband.

 • Eindrapportage corridorstudie 740 meter

  Rapport van ProRail. Het rapport bevat een corridorstudie uit naar het vergemakkelijken van 740 meter lange goederentreinen. Het doel is het verbeteren van de concurrentiepositie van het spoor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwikkeling spoorgoederenverkeer in Nederland 2022 vergeleken met 2021

  Rapport van ProRail. Het rapport beschrijft de algemene ontwikkeling van de omvang van het spoorgoederenverkeer. Het vergelijkt de resultaten van 2022 met die van 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rail Freight Corridor North Sea Mediterranean

  Jaarrapportage van de spoorgoederencorridor Noordzee-Middellandse Zee. De rapportage bschrijft de prestatie svan de corridor in 2022 en gaat in op de ambities.

  Bekijk document gepubliceerd op