Zoekresultaten  1-50 van de 50 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Openbare orde en veiligheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over influencers die jongeren in de armen van oplichters lokken

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Influencers lokken jongeren in de armen van oplichters: 'Duizenden euro's kwijt''. De Tweede Kamerleden Van Weyenberg, Kat en Van der Laan (allen D66) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over influencers die oplichten door neppe sportuitslagen helpen te promoten

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat influencers via Telegram slachtoffers voor duizenden euro’s oplichten. Bijvoorbeeld door ze over te halen om neppe sportuitslagen te helpen promoten. De Tweede Kamerleden Van Nispen (SP), Kuik (CDA) en Bikker (ChristenUnie) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Monitoringsrapportage online kansspelen najaar 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de 'Monitoringsrapportage online kansspelen najaar 2023' van de Kansspelautoriteit. Hij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoringsrapportage online kansspelen kansspelautoriteit najaar 2023

  De monitoringsrapportage schetst de stand van zaken op de online kansspelmarkt in het najaar van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij Monitoringsrapportage online kansspelen najaar 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij 3e deelbesluit op Woo verzoek inz reclame online kansspelen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Woo besluiten kansspelreclame

  Minister Weerwwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over 4 deelbesluiten die hij heeft genomen op 2 verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo). De verzoeken gingen over (grotendeels) de ontwikkeling van beleid en regelgeving voor kansspelreclame.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij 2e deelbesluit op Woo verzoek inz reclame online

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over Kamerbrieven over Kansspelen op afstand

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van 2 Kamerbrieven. Deze gingen de monitoringsrapportage online kansspelen voorjaar 2023 van de Kansspelautoriteit en over de voortgang van de Wet kansspelen op afstand. De Eerste Kamerfracties van D66 en de Partij voor de Dieren (PvdD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Beantwoording en actieve openbaarmaking omtrent Kamervragen over het bericht 'Keer op keer werd de minister gewaarschuwd en nu heeft Nederland 450 nieuwe gokkers'

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Keer op keer werd de minister gewaarschuwd en nu heeft Nederland 450.000 nieuwe gokkers'

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Keer op keer werd de minister gewaarschuwd, en nu heeft Nederland 450.000 nieuwe gokkers'. De Tweede Kamerleden Bikker (ChristenUnie) en Van Nispen (SP) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over kosten batenanalyse kansspelen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kosten batenanalyse kansspelen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Rood-zwart ontward. Verkenning van de maatschappelijke kosten en baten van kansspelen'. Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Hij bespreekt daarbij de verschillende soorten maatschappelijke kosten en baten van kansspelen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rood-zwart ontward

  Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het bevat een verkenning van de maatschappelijke kosten en baten van kansspelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over besluit op Woo verzoek over vuurwerkramp Enschede en Culemborg

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over een 1e deelbesluit op grond van de Wet open overheid (Woo) over de vuurwerkramp in Enschede en de vuurwerkramp in Culemborg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over goede doelen bij Koning Toto

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Inleg verdubbeld, maar goede doelen winnen nauwelijks bij Koning Toto'. Het Tweede Kamerlid Heerema (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over handhaving aanstaand verbod op reclame voor online kansspelen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen over de handhaving door de Kansspelautoriteit van het aanstaande verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen. De Tweede Kamerleden  Bikker (ChristenUnie), Van Nispen (SP) en Kuik (CDA) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Voortgangsbrief kansspelen op afstand

  Afschrift van de brief van minister Weerwind (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer van 1 juni 2023. De brief gaat over de voortgang van de Wet kansspelen op afstand.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota biij Voortgangsbrief kansspelen op afstand

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief kansspelen op afstand

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer een voortgangsbrief over de Wet kansspelen op afstand.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij voortgangsbrief kansspelen op afstand

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Eerste Kamer een afschrift van zijn brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de Wet kansspelen op afstand.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij voortgangsbrief kansspelen op afstand

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over zorgen om online gokken in de klas

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Zorgen om online gokken in de klas: 'Ze denken snel geld te verdienen''. De Tweede Kamerleden Bikker (ChristenUnie), Van Nispen (SP), Van der Staaij (SGP) en Mutluer (PvdA) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over jongeren met een licht verstandelijke beperking in de criminaliteit

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbesherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Criminelen werven licht verstandelijk beperkten, voor drugshandel en prostitutie. Instanties hebben een blinde vlek''. Het Tweede Kamerlid Mutluer (PvdA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over meer geld naar gokreclames

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van  het bericht: 'Meer geld naar gokreclames in aanloop naar verbod'. De Tweede Kamerleden Van Nispen (SP), Bikker (ChristenUnie) en Mutluer (PvdA) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het niet vervolgen van doodsbedreigers

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om een doodsbedreiger niet te vervolgen. Het Tweede Kamerlid Wilders (PVV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Trendanalyse Kansspelautoriteit

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Trendanalyse matchfixing'van de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) van de Kansspelautoriteit. Hij geeft een korte toelichting op matchfixing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendanalyse matchfixing

  Rapport van de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) van de Kansspelautoriteit. De trendanalyse geeft een overzicht van de meldingen van mogelijke matchfixing die de SBIU heeft ontvangen in de periode 1 oktober 2021 tot en met 18 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over alarmerende groei probleemgedrag met online gokken

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Hulpverleners zien alarmerende groei probleemgedrag met online gokken'. De Tweede Kamerleden Van der Staaij (SGP), Bikker (ChristenUnie) en Kuik (CDA) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op initiatiefnota over de aanpak van illegaal vuurwerk

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op initiatiefnota over de aanpak van illegaal vuurwerk

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en staatsscretaris Heijnen (IenW) reageren op op de initiatiefnota van de Tweede Kamerleden Michon-Derkzen en Haverkort (beiden VVD) over de aanpak van illegaal vuurwerk. Zij doen dit op verzoek van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief landelijk beeld jaarwisseling 2022 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over landelijk beeld jaarwisseling 2022 - 2023

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en staatssecretaris Heijnen (IenW) sturen de Tweede Kamer een totaalbeeld van het verloop van de jaarwisseling 2022-2023. Daarbij gaan zij in op de cijfers van ongevallen met vuurwerk. Daarnaast bespreken zij de cijfers van politie, brandweer en Openbaar Ministerie (OM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat ouders omgekomen Bram uit Haaksbergen verbod willen op klaphamer

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeen staatssecretaris Heijnen (IenW) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Ouders omgekomen Bram (12) uit Haaksbergen willen verbod op klaphamer'. Het Tweede Kamerlid  Michon-Derkzen (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies OM wetsvoorstel Uitbreiding van de strafbaarheid voor spionage

  Het Openbaar Ministerie (OM) geeft advies over het wetsvoorstel voor uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies AIVD en MIVD wetsvoorstel verruiming strafbaarheid spionage

  De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD geven advies over het wetsvoorstel voor uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies NOvA Wetsvoorstel uitbreiding strafbaarheid spionage

  De Nederlandse Orde van advocaten (NOvA) geeft advies over het wetsvoorstel voor uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvdR wetsvoorstel uitbreiding strafbaarheid spionage

  De Raad voor de Rechtspraak (RdvR) geeft advies over het wetsvoorstel voor uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvS wetsvoorstel uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel voor uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies van Politie wetsvoorstel uitbreiding strafbaarheid spionage

  De Politie geeft advies over het wetsvoorstel voor uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet Uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten

  Het wetsvoorstel gaat over wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES. Het gaat om de uitbreiding van de strafbaarheid voor schadetoebrengende gedragingen voor een buitenlandse mogendheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarwisselingsrapportage 2022-2023

  Factsheet van de politie. Het factsheet geeft een beeld van incidenten en aanhoudingen tijdens de jaarwisseling 2022-2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ongevallen met vuurwerk Jaarwisseling 2022-2023

  Rapport van VeiligheidNL, kenniscentrum voor letselpreventie. Het rapport beschrijft het aantal vuurwerkgewonden op Spoedeisende Hulpafdelingen en huisartsenposten tijdens de jaarwisseling 2022-2023. Het vergelijkt deze met de vuurwerkgewonden van voorgaande jaarwisselingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad: Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven (Wgts)

  Het wetsvoorstel gemeentelijke toezicht op seksbedrijven (Wgts) wijzigt artikel 151a van de Gemeentewet zodat er een wettelijke grondslag bestaat voor het verwerken van bijzondere gegevens van sekswerkers door exploitanten van seksbedrijven en door gemeenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetvoorstel uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel Uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten naar de Koning en de Tweede Kamer. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting Wetsvoorstel strafbaarstelling spionage indiening TK

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft een toelichting op het wetsvoorstel voor uitbreiding van de strafbaarheid voor spionageactiviteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies NVvR wetsvoorstel uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten

  De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) geeft advies over het wetsvoorstel voor uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Wetsvoorstel uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten nader rapport

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Koninklijke Marechaussee Boek 1 en 2 nieuw Wetboek van Strafvordering

  De Koninklijke Marechaussee (KMar) geeft advies over de vaststelling van Boek 1 (Strafvordering in het algemeen) en Boek 2 (Het opsporingsonderzoek) van het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift aanbiedingsbrief advies Koninklijke Marechaussee Boek 1 en 2 nieuw Wetboek van Strafvordering

  De Koninklijke Marechaussee (KMar) stuurt het advies over vaststelling van Boek 1 (Strafvordering in het algemeen) en Boek 2 (Het opsporingsonderzoek) van het nieuwe Wetboek van Strafvordering naar de minister van Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op