Zoekresultaten  1-4 van de 4 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Thema: Openbare orde en veiligheidverwijder
 • Ontwerpregeling kansspelen op afstand en ontwerpuitvoeringsregeling kansspelen – versie 12 augustus 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aankondiging verhoging kansspelheffing en aanpassing legestarieven

  Per 1 oktober 2021 wordt de kansspelheffing voor alle aanbieders van kansspelen verhoogd. De verhoging heeft te maken met een toename van de kosten die de Kansspelautoriteit moet maken. Het verschilt per kansspelsector met hoeveel de heffing toeneemt. Verder worden er verschillende wijzigingen doorgevoerd in de vergoedingen die kansspelaanbieders betalen voor de behandeling van een vergunningaanvraag (ook wel legestarieven genoemd). In de meeste gevallen geldt per direct een verlaging in de tarieven ten opzichte van de tarieven die per 1 april jl. zijn ingegaan. In één geval (het tarief voor een vergunning voor een incidentele goede doelen loterij met prijzengeld van tussen de € 50.000 en € 500.000) wordt het tarief verhoogd per 1 september 2021. Nieuw is ook dat er tarieven worden ingevoerd voor het wijzigen van verschillende kansspelvergunningen door aanbieders. Deze wijzigingen in de vergoedingen zorgen ervoor dat deze beter aansluiten in de kosten die de Kansspelautoriteit maakt bij het beoordelen van de vergunningaanvragen. Zie het bijgevoegde document voor meer uitleg over de aanpassingen en de specifieke bedragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie van 3 november 2020, nr. 2020-0000611095, over nadere regels met betrekking tot enkele aspecten van de werkwijze inzake de verdere verwerking van bulkdatasets verworven door de AIVD en MIVD op grond van de Wiv 2017 (Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-regeling ter wijziging Regeling overige pyrotechnische artikelen

  Voorstel tot wijziging van de Regeling overige pyrotechnische artikelen.

  Bekijk document gepubliceerd op