Zoekresultaten  1-20 van de 55 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen maandverwijder
Thema: Veiligheidverwijder
 • Nieuw vandaag

  Bijlage I: Wat komt er op de politiefunctie af?

  Bijlage bij de 'White Paper Versterking van de Politiefunctie'. De bijlage gaat over ontwikkelingen en hun mogelijke invloed en gevolgen voor de toekomst van de politiefunctie en de uitvoering van de politietaak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bijlage III: Wat hebben we gedaan?

  Bijlage bij de 'White Paper Versterking van de Politiefunctie'. De bijlage gaat over een verkennend onderzoek van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) naar de toekomst van de politiefunctie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie Wet Computercriminaliteit III binnendringen in een geautomatiseerd werk

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over haar beleidsreactie op de wetsevaluatie door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van de bevoegdheid tot het heimelijk en op afstand binnendringen in een geautomatiseerd werk. Deze komt voort uit de Wet computercriminaliteit III (Wet CCIII). De wet trad in maart 2019 in werking.

 • Nieuw vandaag

  Afschrift brief Aanbieding Audit 126jj WvSv 2022

  Afschrift van de brief van KPMG aan minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV). De brief gaat over de audit (beoordeling) van de uitvoering van artikel 126jjWotbook van Strafvordering door de politie in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kerncijfers politie bij het tweede Halfjaarbericht 2023

  Het document bevat kerncijfers over de politie over het 2e half jaar van 2023. Het gaat om de thema’s 'Politie en de samenleving', 'De toerusting van de politieorganisatie' en 'De ontwikkeling van de taakuitvoering en het werkaanbod'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluitenlijst LOVP 25 september 2023

  Het document bevat een overzicht van de besluiten van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) in de 2e helft van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden Kamervragen over het toenemende aantal explosies die meestal drugsgerelateerd zijn

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving over het toenemende aantal (bom)aanslagen die in de stad Rotterdam en daarbuiten plaatsvinden en die meestal samen zouden hangen met drugscriminaliteit. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Tweede halfjaarbericht politie 2023

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer het 2e halfjaarbericht Politie 2023. Zij informeert de Kamer daarbij over de staat van de politie.

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden Kamervragen over het bericht over snelwegblokkades XR

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Tot hoever kan XR gaan met snelwegblokkades?' Het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief bij White paper Politiefunctie

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer de 'White Paper Versterking van de Politiefunctie'. Zij gaat daarbij in op de toekomst van de politiefunctie en de uitvoering van de politietaak.

 • Nieuw vandaag

  Bijlage internationaal Tweede Halfjaarbericht politie 2023

  Bijlage bij het 2e halfjaarbericht Politie 2023. De bijlage gaat over de belangrijkste ontwikkelingen bij de internationale politiesamenwerking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Evaluatie zbo Politieacademie (2016-2023)

  Het rapport een beoordeling van de realisatie van de doelen van de inbedding van de Politieacademie (PA) in het nieuwe politiebestel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Tweede Halfjaarbericht politie 2023 Moties, toezeggingen en aanvullende verzoeken

  Bijlage bij het 2e halfjaarbericht Politie 2023 De bijlage gaat in op een aantal moties, toezeggingen en aanvullende verzoeken vanuit de Tweede Kamer over de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen meldkamer en alerteringsdomein

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  TK bijlage 1 White paper politiefunctie

  De white paper bevat de uitgangspunten en ontwikkelingsagenda voor de toekomst van de politiefunctie en de uitvoering van de politietaak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bijlage II: Wat hebben we te beschermen?

  Bijlage bij de 'White Paper Versterking van de Politiefunctie'. De bijlage beschrijft verschillende kernwaarden in relatie tot de politiefunctie: (1) de beginselen van de rechtsstaat, (2) democratische waarden, (3) het geweldsmonopolie en (4) de lokale verankering van de politiefunctie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie Wet Computercriminaliteit III binnendringen in een geautomatiseerd werk

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Afschrift brief Tweede monitoringsrapportage commissie Schneiders

  Afschrift van de brief van de Monitoringscommissie voor de Landelijke Eenheid (LE) aan minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV). De brief gaat over de 2e monitoringsrapportage sinds de oprichting van de LE.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over ontwikkelingen meldkamer en alerteringsdomein

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang en ontwikkelingen in het meldkamerdomein en alerteringsdomein.

 • Nieuw vandaag

  Bijlage IV politie Tweede Halfjaarbericht politie

  Bijlage bij het 2e halfjaarbericht Politie 2023 De bijlage blikt terug op de hoofdlijnen van de ontwikkelingen op het vlak van de informatievoorziening (IV) bij de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op