Zoekresultaten  1-10 van de 3.352 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Veiligheidverwijder
 • Nieuw vandaag

  Antwoorden vragen so over het Cybersecuritypakket

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Adriaansens (EZK) geven antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie (EC) voor een Cybersecuritypakket en de BNC-fiches van de regering over de 3 elementen van het pakket. De vaste Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 31 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie verzoek toelichting signaal in relatie tot archief Commissie Dossier J A Poch

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) reageert op het verzoek om een toelichting te geven over het signaal van de politie dat verstrekking van het gehele archief van de Commissie Dossier J.A. Poch  onmogelijk maakt. Het verzoek kwam van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift Beleidsreactie rapport Adviescollege onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming)  stuurt de Eerste Kamer een afschrift van zijn beleidsreactie op het rapport van het Adviescollege onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten. Het rapport bevat een advies over een stelsel voor vergoeding van en tegemoetkoming in schade van slachtoffers van strafbare feiten en over de rol van de overheid daarin. De Tweede Kamer had het rapport in april 2021 ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht over mensen die in 2022 te maken kregen met cybercriminaliteit

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stelt de beantwoording uit van de Kamervragen ver het bericht dat ongeveer 2,2 miljoen mensen vorig jaar (zijn) getroffen door cybercriminaliteit. Het Tweede Kamerlid Dekker-Abdulaziz (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie rapport onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft zijn beleidsreactie op het rapport van het Adviescollege onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten. Het rapport bevat een advies over een stelsel voor vergoeding van en tegemoetkoming in schade van slachtoffers van strafbare feiten en over de rol van de overheid daarin. De Tweede Kamer had het rapport in april 2021 ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering plan en procesevaluatie Actieplan Wapens en Jongeren

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Ephraim (Groep Van Haga). Deze motie vroeg aandacht voor het wapenbezit onder jongeren. Ook geeft hij zijn beleidsreactie op het onderzoeksrapport 'Plan- en procesevaluatie Actieplan Wapens en Jongeren' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De Tweede Kamer had dit rapport op 8 maart 2023 ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de politie op grote schaal persoonsgegevens opvraagt van demonstranten

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat de politie op grote schaal persoonsgegevens opvraagt van demonstranten. De Tweede Kamerleden Teunissen en Wassenberg (beiden PvdD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over dataverzameling over demonstranten door politie

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat de politie op grote schaal data verzamelt over demonstranten. Het Tweede Kamerlid Ellemeet (GroenLinks) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport over stand van zaken rampenbestrijding in Caribisch Nederland 2022

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Stand van zaken rampenbestrijding in Caribisch Nederland 2022' van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Zij gaat in op de aanbevelingen uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden Kamervragen over Europolverordening

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op Kamervragen over de Europolverordening en het handelen van Europol. Het Eerste Kamerlid Van Hattem (PVV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op