Zoekresultaten  1-50 van de 4.787 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Veiligheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Nieuw vandaag

  Bijlage I: Wat komt er op de politiefunctie af?

  Bijlage bij de 'White Paper Versterking van de Politiefunctie'. De bijlage gaat over ontwikkelingen en hun mogelijke invloed en gevolgen voor de toekomst van de politiefunctie en de uitvoering van de politietaak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bijlage III: Wat hebben we gedaan?

  Bijlage bij de 'White Paper Versterking van de Politiefunctie'. De bijlage gaat over een verkennend onderzoek van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) naar de toekomst van de politiefunctie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie Wet Computercriminaliteit III binnendringen in een geautomatiseerd werk

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over haar beleidsreactie op de wetsevaluatie door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van de bevoegdheid tot het heimelijk en op afstand binnendringen in een geautomatiseerd werk. Deze komt voort uit de Wet computercriminaliteit III (Wet CCIII). De wet trad in maart 2019 in werking.

 • Nieuw vandaag

  Afschrift brief Aanbieding Audit 126jj WvSv 2022

  Afschrift van de brief van KPMG aan minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV). De brief gaat over de audit (beoordeling) van de uitvoering van artikel 126jjWotbook van Strafvordering door de politie in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kerncijfers politie bij het tweede Halfjaarbericht 2023

  Het document bevat kerncijfers over de politie over het 2e half jaar van 2023. Het gaat om de thema’s 'Politie en de samenleving', 'De toerusting van de politieorganisatie' en 'De ontwikkeling van de taakuitvoering en het werkaanbod'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluitenlijst LOVP 25 september 2023

  Het document bevat een overzicht van de besluiten van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) in de 2e helft van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden Kamervragen over het toenemende aantal explosies die meestal drugsgerelateerd zijn

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving over het toenemende aantal (bom)aanslagen die in de stad Rotterdam en daarbuiten plaatsvinden en die meestal samen zouden hangen met drugscriminaliteit. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Tweede halfjaarbericht politie 2023

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer het 2e halfjaarbericht Politie 2023. Zij informeert de Kamer daarbij over de staat van de politie.

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden Kamervragen over het bericht over snelwegblokkades XR

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Tot hoever kan XR gaan met snelwegblokkades?' Het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief bij White paper Politiefunctie

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer de 'White Paper Versterking van de Politiefunctie'. Zij gaat daarbij in op de toekomst van de politiefunctie en de uitvoering van de politietaak.

 • Nieuw vandaag

  Bijlage internationaal Tweede Halfjaarbericht politie 2023

  Bijlage bij het 2e halfjaarbericht Politie 2023. De bijlage gaat over de belangrijkste ontwikkelingen bij de internationale politiesamenwerking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Evaluatie zbo Politieacademie (2016-2023)

  Het rapport een beoordeling van de realisatie van de doelen van de inbedding van de Politieacademie (PA) in het nieuwe politiebestel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Tweede Halfjaarbericht politie 2023 Moties, toezeggingen en aanvullende verzoeken

  Bijlage bij het 2e halfjaarbericht Politie 2023 De bijlage gaat in op een aantal moties, toezeggingen en aanvullende verzoeken vanuit de Tweede Kamer over de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen meldkamer en alerteringsdomein

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  TK bijlage 1 White paper politiefunctie

  De white paper bevat de uitgangspunten en ontwikkelingsagenda voor de toekomst van de politiefunctie en de uitvoering van de politietaak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bijlage II: Wat hebben we te beschermen?

  Bijlage bij de 'White Paper Versterking van de Politiefunctie'. De bijlage beschrijft verschillende kernwaarden in relatie tot de politiefunctie: (1) de beginselen van de rechtsstaat, (2) democratische waarden, (3) het geweldsmonopolie en (4) de lokale verankering van de politiefunctie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie Wet Computercriminaliteit III binnendringen in een geautomatiseerd werk

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Afschrift brief Tweede monitoringsrapportage commissie Schneiders

  Afschrift van de brief van de Monitoringscommissie voor de Landelijke Eenheid (LE) aan minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV). De brief gaat over de 2e monitoringsrapportage sinds de oprichting van de LE.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over ontwikkelingen meldkamer en alerteringsdomein

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang en ontwikkelingen in het meldkamerdomein en alerteringsdomein.

 • Nieuw vandaag

  Bijlage IV politie Tweede Halfjaarbericht politie

  Bijlage bij het 2e halfjaarbericht Politie 2023 De bijlage blikt terug op de hoofdlijnen van de ontwikkelingen op het vlak van de informatievoorziening (IV) bij de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Tweede Halfjaarbericht Politie 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviezen commissie Werktijdmodaliteiten politie

  Adviezen van de commissie Werktijdmodaliteiten politie. 

 • Adviezen commissie Werktijdmodaliteiten politie - Adviezen 2023 (ZIP)

  Adviezen van de commissie Werktijdmodaliteiten politie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviezen commissie Werktijdmodaliteiten politie - Adviezen 2014-2022 (ZIP)

  Adviezen van de commissie Werktijdmodaliteiten politie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 4 december 2023, houdende wijziging van het Besluit beheer politie en enkele andere besluiten in verband met de splitsing van de Landelijke eenheid in de Eenheid landelijke expertise en operaties en de Eenheid landelijke opsporing en interventies (splitsing Landelijke eenheid politie)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluiten Centraal Georganiseerd Overleg Politie-ambtenarenzaken (CGOP) - De besluiten van het CGOP (2015 t/m 2020)

  De minister van Justitie en Veiligheid overlegt elke maand met de politie en de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie. Dit heet het Centraal Georganiseerd Overleg Politie-ambtenarenzaken (CGOP). De besluiten van het CGOP (2015 t/m 2020) en besluiten van het CGOP 2022 kunt u hieronder downloaden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluiten Centraal Georganiseerd Overleg Politie-ambtenarenzaken (CGOP) - De besluiten van het CGOP uit 2023

  De minister van Justitie en Veiligheid overlegt elke maand met de politie en de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie. Dit heet het Centraal Georganiseerd Overleg Politie-ambtenarenzaken (CGOP). De besluiten van het CGOP (2015 t/m 2020) en besluiten van het CGOP 2022 kunt u hieronder downloaden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluiten Centraal Georganiseerd Overleg Politie-ambtenarenzaken (CGOP)

  De minister van Justitie en Veiligheid overlegt elke maand met de politie en de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie. Dit heet het Centraal Georganiseerd Overleg Politie-ambtenarenzaken (CGOP). De besluiten van het CGOP (2015 t/m 2020) en besluiten van het CGOP 2022 kunt u hieronder downloaden.

 • Besluiten Centraal Georganiseerd Overleg Politie-ambtenarenzaken (CGOP) - De besluiten van het CGOP uit 2022

  De minister van Justitie en Veiligheid overlegt elke maand met de politie en de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie. Dit heet het Centraal Georganiseerd Overleg Politie-ambtenarenzaken (CGOP). De besluiten van het CGOP (2015 t/m 2020) en besluiten van het CGOP 2022 kunt u hieronder downloaden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wat te doen als iemand vermist wordt

  Dit informatieblad is bestemd voor iedereen die te maken heeft met een vermissing. Niet alleen voor ouders, partners, kinderen en andere familieleden, maar ook voor buren, kennissen, vrienden en werkgevers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak door minister Yeşilgöz tijdens het Gerbrandy-debat

  Toespraak door minister Yeşilgöz-Zegerius  (JenV)  tijdens het Gerbrandydebat  van  de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). Het debat vond plaats op maandag 23 oktober 2023 te Den Haag. 

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen over veiligheid overheidsdata

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen naar aanleiding van 2 moties. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Advies toekomstbestendigheid van missiekritische communicatiesystemen

  Het Adviescollege ICT-toetsing geeft advies over de toekomstbestendigheid van missiekritische communicatiesystemen van politie, veiligheidsregio's, ambulancezorg en Defensie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Verzamelbrief Politie en missiekritische communicatie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over veiligheid overheidsdata

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van 2 moties. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Managementreactie externe Wpg audit 2022

  De brief bevat de reactie van de Nationale Politie op het auditrapport over de naleving van de Wet Politiegegevens (Wpg) door de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief Politie en missiekritische communicatie

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over een aantal actuele ontwikkelingen bij de politie en missiekritische communicatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Politie Privacy assurance-rapport inzake Wet politiegegevens (Wpg

  Het rapport bevat een audit over de naleving van de Wet Politiegegevens door de Nationale Politie. Het gaat om de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborgen voor Heimelijk Werk

  Het rapport gaat over onderzoek van de commissie Waarborgen Werken Onder Dekmantel. De commissie onderzoekt mogelijkheden om het heimelijk werken door de politie te versterken en geeft hier advies over.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over recherchebureaus die zonder vergunning onderzoek doen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van bericht 'Recherchebureaus doen onderzoek zonder vergunning – ook naar Khadija Arib – met goedkeuring van Justitie'. Het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht en column over tot in de dood tweederangs

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Tweederangs tot in de dood' en de column 'Menselijkheid kost geen miljoenen euro’s'. Het Tweede Kamerlid Helder (BBB) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het artikel over tweederangs tot in de dood

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Tweederangs tot in de dood'. Het gaat om over de casus van politieman Ferry Bakx die geen plaats kreeg in de Tuin van Bezinning. Het Tweede Kamerlid Wuite (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de noodzaak van maximale beveiliging van Joodse instellingen in Nederland

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over de noodzaak van maximale beveiliging van Joodse instellingen in Nederland. De Tweede Kamerleden Wilders en Markuszower (beiden PVV) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK bijlage 1 Brief NCTV handelingsperspectief OOV en demo s nav conflict Israel en Palestijnse Gebieden

  Afschrift van de brief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aan de burgemeesters. De brief gaat over het handelingsperspectief voor burgemeesters n Nederland. Het gaat om de handhaving van de openbare orde en veiligheid en mogelijke demonstraties naar aanleiding van de situatie in Israel en de Palestijnse gebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Handelingsperspectief OVV en demonstraties n a v de situatie in Israel en de Palestijnse Gebieden

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over het handelingsperspectief voor burgemeesters n Nederland. Het gaat om de handhaving van de openbare orde en veiligheid en mogelijke demonstraties naar aanleiding van de situatie in Israel en de Palestijnse gebieden. Zij stuurt het hhandelingsperspectief mee met de Kamerbrief. Ook stuurt zij een afschrift van de brief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aan de burgemeesters.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK bijlage 2 Handelingsperspectief OOV en demo s nav conflict Israel en Palestijnse Gebieden

  Het handelingsperspectief gaat over de handhaving van de openbare orde en veiligheid en mogelijke demonstraties naar aanleiding van de situatie in Israel en de Palestijnse gebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het voorspellend algoritme van de politie

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel over het gebruik van algoritmes door de politie en de risico’s en de twijfels over de effectiviteit. Het Tweede Kamerlid Dekker- Abdulaziz (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het gebruik van RTI G door de politie

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over het gebruik van het Risicotaxatie Instrument Geweld (RTI-G) door de politie. Depolitie maakt hiermee profielen van burgers om te voorspellen of zij in de toekomst misdaad zullen plegen. Het Tweede Kamerlid Temmink (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2022

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2022: Ontwikkelingen en samenhangen (C&R 2022). Zij gaat in op enkele bevindingen uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Criminaliteit en Rechtshandhaving 2022

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport bevat de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2022: Ontwikkelingen en samenhangen (C&R 2022). C&R 2022 omvat de strafrechtsketencijfers inclusief de 2 jaren van de COVID-19-pandemie, 2020 en 2021. C&R beschrijft de ontwikkelingen in de vorm van jaarcijfers.

  Bekijk document gepubliceerd op