Zoekresultaten  1-10 van de 4.787 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Veiligheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Nieuw vandaag

  Evaluatie zbo Politieacademie (2016-2023)

  Het rapport een beoordeling van de realisatie van de doelen van de inbedding van de Politieacademie (PA) in het nieuwe politiebestel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Tweede Halfjaarbericht politie 2023 Moties, toezeggingen en aanvullende verzoeken

  Bijlage bij het 2e halfjaarbericht Politie 2023 De bijlage gaat in op een aantal moties, toezeggingen en aanvullende verzoeken vanuit de Tweede Kamer over de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bijlage I: Wat komt er op de politiefunctie af?

  Bijlage bij de 'White Paper Versterking van de Politiefunctie'. De bijlage gaat over ontwikkelingen en hun mogelijke invloed en gevolgen voor de toekomst van de politiefunctie en de uitvoering van de politietaak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bijlage III: Wat hebben we gedaan?

  Bijlage bij de 'White Paper Versterking van de Politiefunctie'. De bijlage gaat over een verkennend onderzoek van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) naar de toekomst van de politiefunctie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen meldkamer en alerteringsdomein

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie Wet Computercriminaliteit III binnendringen in een geautomatiseerd werk

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over haar beleidsreactie op de wetsevaluatie door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van de bevoegdheid tot het heimelijk en op afstand binnendringen in een geautomatiseerd werk. Deze komt voort uit de Wet computercriminaliteit III (Wet CCIII). De wet trad in maart 2019 in werking.

 • Nieuw vandaag

  Afschrift brief Aanbieding Audit 126jj WvSv 2022

  Afschrift van de brief van KPMG aan minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV). De brief gaat over de audit (beoordeling) van de uitvoering van artikel 126jjWotbook van Strafvordering door de politie in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  TK bijlage 1 White paper politiefunctie

  De white paper bevat de uitgangspunten en ontwikkelingsagenda voor de toekomst van de politiefunctie en de uitvoering van de politietaak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kerncijfers politie bij het tweede Halfjaarbericht 2023

  Het document bevat kerncijfers over de politie over het 2e half jaar van 2023. Het gaat om de thema’s 'Politie en de samenleving', 'De toerusting van de politieorganisatie' en 'De ontwikkeling van de taakuitvoering en het werkaanbod'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bijlage II: Wat hebben we te beschermen?

  Bijlage bij de 'White Paper Versterking van de Politiefunctie'. De bijlage beschrijft verschillende kernwaarden in relatie tot de politiefunctie: (1) de beginselen van de rechtsstaat, (2) democratische waarden, (3) het geweldsmonopolie en (4) de lokale verankering van de politiefunctie.

  Bekijk document gepubliceerd op